Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

Rok szkolny 2021/2022

Ruszyła rekrutacja do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056135

13 czerwca 2022 ruszyła rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000056135, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego 30 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Włoch.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 uczniów klas II i III Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik fotografii i multimediów, Technik informatyki, Technik ekonomii, Technik analityki, którzy zostaną wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokona Komisja Rekrutacyjna.

Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy przejdą proces rekrutacji.
Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:
1. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
2. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji;
3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.
Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji. 30 osób z czterech profili trafi na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona do 27 czerwca 2022 roku dla czterech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe we Włoszech jesienią 2022 roku.
W załączeniu znajduje się Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

W załączeniu przedstawiamy rezultaty projektu „Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”, nr 2020-1-PL01-KA102-078827, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego 80 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjechało na staż zawodowy do Grecji.
Przedstawiamy broszurę projektową, która zawiera relacje z przebiegu zagranicznych praktyk naszych podopiecznych oraz zrealizowane założenia projektu.

BROSZURA


Podsumowanie II mobilności projektu
„Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”, nr 2020-1-PL01-KA102-078827

Zakończyła się mobilność drugiej grupy projektu „Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”, nr 2020-1-PL01-KA102-078827, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego 80 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Grecji. II mobilność liczyła 40 uczniów oraz 4 opiekunów i została zrealizowana w październiku 2021 roku.

 


Rok szkolny 2020/2021

Zakończyła się rekrutacja do projektu
„Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”, nr2020-1-PL01-KA102-078827

Zakończyła się rekrutacja2 grupy do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”, nr2020-1-PL01-KA102-078827, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego 80 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Grecji.

W ramach projektu (II mobilności) wsparciem zostanie objętych 40 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik informatyki, Technik ekonomii, Technik fotografii i multimediów, którzy zostali wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokonała Komisja Rekrutacyjna.

Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie, którzy przeszli proces rekrutacji. Nabór miał charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Podstawą zakwalifikowania się osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu było spełnienie następujących warunków:

 1. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
 2. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji;
 3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.

Punkty za poszczególne kategorie zostały przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

Uczestnicy zostali wybrani na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji. 40 osób z trzech profili trafiło na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzyły listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Rekrutacja do projektu została przeprowadzona do 10czerwca 2021 roku dla trzech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe w Grecji w październiku 2021 roku. W jej ramach zgłosiło się 43 uczestników chętnych do udziału w projekcie. Lista rankingowa znajduje się w sekretariacie szkoły oraz gabinecie projektowym.


Zakończyła się rekrutacja 2 grupy do projektu
„Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”, nr 2019-1-PL01-KA102-062499

Zakończyła się rekrutacja2 grupy do projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”, nr 2019-1-PL01-KA102-062499, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W drugiej mobilności 36uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Grecji.

W ramach projektu (II mobilności) wsparciem zostanie objętych 36 uczniów klas II i III Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik fotografii i multimediów, Technik informatyk, Technik ekonomista, którzy zostali wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokonała Komisja Rekrutacyjna.

Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie, którzy przeszli proces rekrutacji.
Nabór miał charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Punkty za poszczególne kategorie zostały przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.
Rekrutacja do projektu została przeprowadzona w terminie 22.02.2021 – 15.03.2021 dla trzech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe w Grecji.
Po weryfikacji 36 zgłoszeń została opracowana lista rankingowa zakwalifikowanych uczniów, która znajduje się w sekretariacie szkoły oraz w gabinecie koordynatora projektu. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu.


Ruszyła rekrutacja 2 grupy do projektu
„Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”, nr 2019-1-PL01-KA102-062499

Ruszyła rekrutacja 2 grupy do projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”, nr 2019-1-PL01-KA102-062499, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W drugiej mobilności 36uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Grecji.

W ramach projektu (II mobilności) wsparciem zostanie objętych 36 uczniów klas II i III Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik fotografii i multimediów, Technik informatyk, Technik ekonomista, którzy zostaną wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokona Komisja Rekrutacyjna.

Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy przejdą proces rekrutacji.
Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

 1. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
 2. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji;
 3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.

Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji. 36 osób z trzech profili trafi na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 22.02.2021 – 15.03.2021 dla trzech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe w Grecji.
W załączeniu znajduje się Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu.

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy


Zakończyła się rekrutacja do projektu
„Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”, nr2020-1-PL01-KA102-078827

Zakończyła się rekrutacja 1 grupy do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”, nr2020-1-PL01-KA102-078827, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego 80 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Grecji.

W ramach projektu (I mobilności) wsparciem zostanie objętych 40 uczniów klas II i III Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik informatyki, Technik ekonomii, Technik analityki, którzy zostali wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokonała Komisja Rekrutacyjna.

Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie, którzy przeszli proces rekrutacji.
Nabór miał charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Podstawą zakwalifikowania się osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu było spełnienie następujących warunków:
1. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
2. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji;
3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.
Punkty za poszczególne kategorie zostały przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

Uczestnicy zostali wybrani na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji. 40 osób z trzech profili trafiło na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzyły listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Rekrutacja do projektu została przeprowadzona do 20 stycznia 2021 roku dla trzech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe w Grecji na przełomie marca/kwietnia 2021 roku. W jej ramach zgłosiło się 47 uczestników chętnych do udziału w projekcie. Lista rankingowa znajduje się w sekretariacie szkoły oraz gabinecie projektowym.


W okresie od 29 sierpnia do 12 września 2020 r. miał miejsce dwutygodniowy staż, w ramach których 38-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy w zawodzie technik ekonomista, technik informatyk i technik analityk odbyła swoje praktyki zawodowe w Grecji. Szkolenie zawodowe realizowane było w ramach projektu: „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”. Celem praktyk było podniesienie kompetencji zawodowych studentów i zdobycie przez nich doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym, co skutkuje podniesieniem ich atrakcyjności na rynku pracy. Staż był także szansą dla młodych ludzi na rozwój kompetencji językowych i wiedzy dotyczącej kultury Grecji.

Realizacja mobilności przyczyniła się także do osiągnięcia efektów wynikających z zaspokojenia lokalnych potrzeb, takich jak poszukiwanie pracy po ukończeniu nauki lub rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, nabycia świadomości dotyczącej wymiaru europejskiego w społeczeństwie szkolnym, przeciwdziałania wykluczeniu, wyciągania właściwych wniosków, przezwyciężania barier językowych, radzenia sobie w sytuacjach stresowych i nabycia poczucia własnej wartości, a także promocji szkoły w regionie. Rekrutacja uczestników odbywała się w oparciu o określone kryteria. Nauczyciele szkolni, którzy byli zaangażowani w projekt, przygotowywali uczniów do pobytu za granicą, uwzględniając potrzeby merytoryczne, kulturowe i językowe. W trakcie wyjazdu uczniom pomagał opiekun, który bezpośrednio ich nadzorował, podejmował decyzje i monitorował przebieg szkolenia. Udział w szkoleniu zawodowym został potwierdzony szeregiem dokumentów: zaświadczeniem o uczestnictwie w szkoleniach przygotowawczych, dwujęzycznym (polski i angielski) certyfikatem ukończenia praktyk, dokumentem Europass Mobilność. Certyfikacja i walidacja udziału w projekcie dodatkowo przyczyniła się do wzmocnienia pozycji studentów na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz zapewniła im lepszy start zawodowy w karierze.

Studenci osiągnęli efekty kształcenia zgodnie z programem praktyk dla poszczególnych kierunków nauki. Ponadto uczestnicy uzyskali wspólne efekty uczenia się, takie jak:

 • rozwój umiejętności zawodowych, zwłaszcza w zakresie umiejętności praktycznych,
 • rozwój wiedzy i umiejętności w warunkach praktycznych,
 • zwiększenie atrakcyjności studentów jako kandydatów do pracy również na rynku międzynarodowym,
 • zwiększanie świadomości uczniów co do znaczenia znajomości języków obcych i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do rynku pracy,
 • mobilizowanie uczniów do ciągłego doskonalenia zawodowego, językowego i osobistego,
 • zwiększenie mobilności zawodowej studentów i ukazanie im innej, równoległej rzeczywistości i warunków zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej,
 • rozwój wiedzy kulturowej i radzenie sobie w nowych sytuacjach,
 • kształtowanie postaw społecznych niezbędnych do świadomego istnienia w Europie – szacunek, tolerancja, otwartość, wrażliwość na innych ludzi,
 • umiejętność zorganizowania miejsca i czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i współodpowiedzialności,
 • umiejętność budowania i utrzymywania dobrych relacji z kolegami,
 • umiejętność porozumiewania się w społeczeństwie odmiennym kulturowo i językowo,
 • umiejętność przewidywania zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska związanych z wykonywaniem zadań zawodowych,
 • umiejętność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • umiejętność przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy adekwatnych do wykonywanych zadań.

Ponadto uczestnicy mieli okazję poznać nową kulturę, historię i tradycje w innym kraju dzięki programowi kulturowemu, który odbył się podczas ich pobytu w Grecji. Młodzież wraz ze swoimi nauczycielami wybrała się na rejs statkiem na wyspę Skiathos, na greckiej wyspie poznali zwyczaje, kuchnię i tradycje regionu. Ponadto mieli okazję zaśpiewać tradycyjne piosenki i zobaczyć greckie tańce. Uczestnicy wybrali się również na wycieczkę do położonego na skałach kompleksu klasztornego – Meteory. W ramach tej wycieczki uczniowie i nauczyciele poznali historię i religię Greków oraz zobaczyli, jak mnisi żyją w klasztorach „wiszących w powietrzu”. Ponadto grupa udała się na krótsze wycieczki na lokalny targ i do górskiej wioski Stary Panteleimon.


Ruszyła rekrutacja 2 grupy do projektu

„Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju
zawodowego”, nr 2019-1-PL01-KA102-062499

Ruszyła rekrutacja 2 grupy do projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”, nr 2019-1-PL01-KA102-062499, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W drugiej mobilności 30 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Grecji.

W ramach projektu (II mobilności) wsparciem zostanie objętych 30 uczniów klas II i III Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik fotografii i multimediów, Technik informatyk, Technik ekonomista, którzy zostaną wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokona Komisja Rekrutacyjna.

Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy przejdą proces rekrutacji. bór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:
1. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
2. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji;
3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.

Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji. 30 osób z trzech profili trafi na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 03.08.2020 – 17.08.2020 dla trzech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe w Grecji.

W załączeniu znajduje się Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu.

Regulamin rekrutacji do projektu
Formularz zgłoszeniowy

 

 


Rok szkolny 2019/2020

Zakończyła się rekrutacja do projektu

Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”,

2019-1-PL01-KA102-062499

Zakończyła się rekrutacja 1 grupy do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”, nr 2019-1-PL01-KA102-062499, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego 40 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Grecji.

W ramach projektu (I mobilności) wsparciem zostanie objętych 44 uczniów klas II i III Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik informatyki, Technik ekonomii, Technik analityki, którzy zostali wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokonała Komisja Rekrutacyjna.

Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie, którzy przeszli proces rekrutacji.

Nabór miał charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu było spełnienie następujących warunków:

 1. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;

 2. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji;

 3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.

Punkty za poszczególne kategorie zostały przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

Po weryfikacji 50 zgłoszeń została opracowana lista rankingowa zakwalifikowanych uczniów wraz z osobami rezerwowymi.

Lista osób zakwalifikowanych

 

Ruszyła rekrutacja do projektu

„Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”,

nr 2019-1-PL01-KA102-062499.

11 grudnia 2019 ruszyła rekrutacja 1 grupy do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”, nr 2019-1-PL01-KA102-062499, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego 40 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Grecji.

W ramach projektu (I mobilności) wsparciem zostanie objętych 40 uczniów klas II i III Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik fotografii i multimediów, Technik informatyki, Technik ekonomii, Technik analityki, którzy zostaną wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokona Komisja Rekrutacyjna.

Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy przejdą proces rekrutacji.Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:
1. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
2. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji;
3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.
Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji. 40 osób z czterech profili trafi na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 11.12.2019 – 20.12.2019 dla czterech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe w Grecji.
W załączeniu znajduje się Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu.

 

Regulamin rekrutacji do projektu
Formularz zgłoszeniowy

 

 


Rok szkolny 2018/2019
I tura
Praktyki zagraniczne w Grecji 08.04.2018–05.05.2018 – 28 dni

Udział w projekcie „Praktyki zagraniczne dla uczniów technikum” o numerze 2017-1-PL01 – KA102-037365 realizowanego w ramach „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Realizacja programu praktyk dla zawodu:

 • technik ekonomista 331403 (15 uczniów)
 • technik informatyk 351203 (14 uczniów)

II tura
Praktyki zagraniczne w Grecji 16.09.2018–13.10.2018 – 28 dni

Realizacja programu praktyk dla zawodu:

 • technik ekonomista 331403 (14 uczniów)
 • technik informatyk 351203 (15 uczniów)

Łącznie w praktykach wzięło udział 58 uczniów.