Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

I tura
Praktyki zagraniczne w Grecji 08.04.2018–05.05.2018 – 28 dni

Udział w projekcie „Praktyki zagraniczne dla uczniów technikum” o numerze 2017-1-PL01 – KA102-037365 realizowanego w ramach „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Realizacja programu praktyk dla zawodu:

  • technik ekonomista 331403 (15 uczniów)
  • technik informatyk 351203 (14 uczniów)

 
II tura
Praktyki zagraniczne w Grecji 16.09.2018–13.10.2018 – 28 dni

Realizacja programu praktyk dla zawodu:

  • technik ekonomista 331403 (14 uczniów)
  • technik informatyk 351203 (15 uczniów)

Łącznie w praktykach wzięło udział 58 uczniów.