Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

Drodzy gimnazjaliści, drodzy ósmioklasiści!

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy Was do:


 

Klasa Przedmioty punktowane
przy rekrutacji
Przedmioty realizowane
na poziomie rozszerzonym

3-letnie i 4-letnie Liceum Ogólnokształcące

humanistyczna język polski
matematyka
język obcy
historia
język polski
historia
język obcy
matematyczno – geograficzna język polski
matematyka
język obcy
geografia
matematyka
geografia
język obcy
mundurowa język polski
matematyka
język obcy
biologia
biologia
chemia
język obcy

4-letnie i 5-letnie Technikum

technik analityk język polski
matematyka
chemia
język obcy
biologia
język obcy
technik elektronik język polski
matematyka
fizyka
język obcy
matematyka
język obcy
technik ekonomista język polski
matematyka
geografia
język obcy
matematyka
język obcy
technik fotografii
i multimediów
język polski
matematyka
informatyka
język obcy
matematyka
język obcy
technik informatyk język polski
matematyka
informatyka
język obcy
matematyka
język obcy

 

Absolwenci gimnazjum uczęszczać będą do:
          3-letniego Liceum Ogólnokształcącego oraz 4-letniego Technikum.

 

Absolwenci szkoły podstawowej uczęszczać będą do:
          4-letniego Liceum Ogólnokształcącego oraz 5-letniego Technikum.

 

WAŻNE TERMINY!

Od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 12:00 (postępowanie rekrutacyjne) 
Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

Od 26 lipca 2019 r. godz. 12:00 do 30 lipca 2019 r. godz.12:00 (postępowanie uzupełniające) 
Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. godz.12:00 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej ( w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

Do 28 czerwca 2019 r. (postępowanie rekrutacyjne) 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów wymienionych w pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru.

Do 5 sierpnia 2019 r. (postępowanie uzupełniające) 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów wymienionych w pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru.

Do 15 lipca 2019 r. ( postępowanie rekrutacyjne) 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 20 sierpnia 2019 r. ( postępowanie uzupełniające) 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W dniu 16 lipca 2019 r.do godz. 12:00 ( postępowanie rekrutacyjne) 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. do godz.12:00 ( postępowanie uzupełniające) 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 16 lipca 2019 r. godz.12:00 do 24 lipca godz.12:00 (postępowanie rekrutacyjne) 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 21 sierpnia 2019 r. godz.12:00 do 29 sierpnia 2019 r. godz.15:00 (postępowanie uzupełniające) 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2019 r. do godz. 12:00 (postępowanie rekrutacyjne) 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 ( postępowanie uzupełniające) 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.