Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

 

Drodzy ósmoklasiści!

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy Was do:

 

Klasa Przedmioty punktowane
przy rekrutacji
Przedmioty realizowane
na poziomie rozszerzonym

4-letnie Liceum Ogólnokształcące

humanistyczna język polski
matematyka
język obcy
historia
język polski
historia
język obcy
matematyczno – geograficzna język polski
matematyka
język obcy
geografia
matematyka
geografia
język obcy
mundurowa język polski
matematyka
język obcy
biologia
biologia
chemia
język obcy

5-letnie Technikum

technik analityk język polski
matematyka
biologia
język obcy
matematyka
biologia
geografia
(do wyboru)
technik elektronik język polski
matematyka
fizyka
język obcy
matematyka
biologia
geografia
(do wyboru)
technik ekonomista język polski
matematyka
geografia
język obcy
matematyka
biologia
geografia
(do wyboru)
technik fotografii
i multimediów
język polski
matematyka
chemia
język obcy
matematyka
biologia
geografia
(do wyboru)
technik informatyk język polski
matematyka
informatyka
język obcy
matematyka
biologia
geografia
(do wyboru)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

24 kwietnia – 23 maja
(do godz. 12:00)
złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
(postępowanie uzupełniające 21 lipca godz. 12:00 – 26 lipca do godz. 12:00)
06 lipca – 10 lipca
(do godz. 15:00)
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
04 lipca – 10 lipca
(do godz. 15:00)
możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym
24 kwietnia – 17 lipca wydawanie skierowań na badanie lekarskie (tylko kandydaci Technikum)
(postępowanie uzupełniające 20 lipca – 1 sierpnia)
21 lipca
(do godz. 12:00)
publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
(postępowanie uzupełniające 7 sierpnia do godz. 12:00)
14 lipca (godz. 12:00) – 20 lipca  (godz. 12:00) potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
– zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki (tylko kandydaci Technikum)
(postępowanie uzupełniające 1 sierpnia godz. 12:00 – 4 sierpnia godz. 12:00)
21 lipca
(do godz. 12:00)
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
(postępowanie uzupełniające 7 sierpnia do godz. 12:00)

Zarządzenie Nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty
Terminy rekrutacji