Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

Nauka w technikum pozwala zdobyć zawód, a także przygotować się do podjęcia studiów na dowolnie wybranym kierunku.  Po technikum, studiowanie na kierunkach ekonomicznych będzie dużo łatwiejsze.
W „ekonomiku” poznasz i zrozumiesz zagadnienia z takich dziedzin jak  np.:  rachunkowość, księgowość, marketing, statystyka, ekonomia i prawo.  Na pracowni ekonomiczno-informatycznej poznasz między innymi obsługę programów dla firm: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT.

Dowiesz się jak zorganizować zorganizować biuro, nabędziesz  poprawnego redagowania pism i sporządzania dokumentów. Poznasz zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych
sporządzanie analiz statystycznych z technologicznych.

Nauka trwa cztery lata, oprócz wiadomości z przedmiotów ogólnokształcących nabywamy umiejętności potrzebne do pracy na średnim poziomie zarządzania. Po ukończeniu technikum  kształcącym w zawodzie technik ekonomista można być pracownikiem administracyjnym w każdej firmie. Nasi absolwenci pracują w biurach rachunkowych prowadząc księgi rachunkowe na zlecenie wielu łęczyckich drobnych przedsiębiorców. Są zatrudnieni w takich instytucjach jak:

  • Bank PKO BP w Łęczycy
  • Urząd skarbowy w Łęczycy
  • Urząd miasta w Łęczycy

Wielu naszych uczniów po skończeniu naszej szkoły założyło własną działalność gospodarczą.