Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

Ekonomista to ekspert, który jutro będzie wiedział,
dlaczego fakty, które przewidział wczoraj,
nie zdarzyły się dzisiaj.
– E. Esar

Nauka w szkole przygotowuje do zawodu, który jest szerokoprofilowy. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

KWALIFKACJE ZAWODOWE

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

KOMPETENCJE ZAWODOWE
W trakcie nauki nabędziesz praktyczne umiejętności zawodowe:

 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenia uproszczonej księgowości i spraw kadrowych, magazynowych, sprzedaży, produkcji,
 • rozliczania deklaracji skarbowych i ZUS,
 • wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • obsługi programów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • etyki biznesu, współpracy,
 • języka obcego zawodowego.

Kierunki studiów związane z ekonomią:

 • Ekonomia,
 • Finanse i zarządzanie,
 • Bankowość,
 • Analityka gospodarcza,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • Marketing,
 • Statystyka i ekonometria,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Absolwent może podjąć pracę w:

 • urzędach administracji państwowej lub samorządowej,
 • bankach,
 • urzędach skarbowych,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • biurach rachunkowych,
 • agencjach celnych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

ZAPRASZAMY