Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

Praktyki zawodowe

w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasy drugie

technik analityk (2 AFE) 2 tygodnie (80 h) od 4.05.2020 do 15.05.2020
technik ekonomista (2 TEK) 2 tygodnie (80 h) od 4.05.2020 do 15.05.2020
technik informatyk (2 TIN) 2 tygodnie (80 h) od 4.05.2020 do 29.05.2020

  
Klasy trzecie

technik analityk (3 AFE) 4 tygodnie (160 h) od 4.05.2020 do 29.05.2020
technik elektronik (3 TEE) 4 tygodnie (160 h) od 4.05.2020 do 29.05.2020
technik ekonomista (3 TEE) 4 tygodnie (160 h) od 4.05.2020 do 29.05.2020
technik informatyk (3 TIN) 4 tygodnie (160 h) od 4.05.2020 do 29.05.2020
technik fotografii i multimediów (3 TAF) 4 tygodnie (160 h) od 4.05.2020 do 29.05.2020

 


REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH
SYSTEM OCENIANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH