Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

JĘZYK POLSKI

 • mgr Mirosława Cerk
 • mgr Magdalena Mroczkowska
 • mgr Kinga Papla-Kielarska
 • mgr Agnieszka Pisarkiewicz
 • mgr Małgorzata Malanowska

MATEMATYKA

 • mgr Sylwester Graczyk
 • mgr Marzena Pacholczyk
 • mgr Maciej Szeming
 • mgr Andrzej Saganiak
 • mgr Alina Saganiak

JĘZYK ANGIELSKI

 • mgr Andrzej Matysiak
 • mgr Katarzyna Błaszczyk
 • Justyna Bagrowska
 • mgr Iwona Lewandowska
 • mgr Arkadiusz Grzelak
 • mgr Agnieszka Tarabuła

JĘZYK NIEMIECKI

 • mgr Katarzyna Andrzejczak
 • mgr Katarzyna Błaszczyk
 • mgr Ewa Kocik
 • mgr Danuta Kowalczyk

JĘZYK ROSYJSKI

 • mgr Maciej Kazimierski

FIZYKA

 • mgr Cezary Maciejewski
 • mgr Małgorzata Mazur

CHEMIA

 • mgr Cezary Maciejewski
 • mgr Małgorzata Mazur

HISTORIA i WIEDZA O SPOŁECZEÑSTWIE

 • mgr Patrycja Szalkowska-Śliwińska
 • mgr Małgorzata Trzepińska

BIOLOGIA

 • mgr Dorota Kuleta

GEOGRAFIA

 • mgr Krzysztof Bednarek
 • mgr Małgorzata Trzepińska

RELIGIA

 • mgr Magdalena Koperska
 • mgr Agnieszka Tarabuła

W-F

 • mgr Jerzy Banasik
 • mgr Krzysztof Bednarek
 • mgr Marzena Bilicka
 • mgr Małgorzata Jabłońska
 • mgr Artur Stroński

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA, INFORMATYKA

 • mgr inż. Bogumiła Sadokierska
 • mgr Alina Saganiak
 • mgr Andrzej Saganiak
 • mgr Maciej Szeming
 • mgr Aleksandra Wasiak
 • mgr Sylwester Jędruszkiewicz
 • mgr inż. Janusz Bąk
 • mgr Cezary Maciejewski

WIEDZA O KULTURZE

 • mgr Mirosława Cerk
 • mgr Kinga Papla-Kielarska
 • mgr Agnieszka Pisarkiewicz
 • mgr Małgorzata Malanowska
 • mgr Małgorzata Trzepińska

PRZEDMIOTY ZAWODOWE ELEKTRONICZNE

 • mgr inż. Janusz Mielczarek
 • mgr inż. Magdalena Klukowska
 • mgr inż. Janusz Bąk

PRZEDMIOTY ZAWODOWE INFORMATYCZNE

 • mgr inż. Bogusław Górecki
 • mgr inż. Bogumiła Sadokierska
 • mgr Maciej Szeming
 • mgr Aleksandra Wasiak
 • mgr inż. Sylwester Jędruszkiewicz
 • mgr inż. Janusz Bąk
 • mrg inż. Andrzej Wawer

PRZEDMIOTY ZAWODOWE EKONOMICZNE

 • mgr Mirosława Czarnocińska
 • mgr Marek Majewski
 • mgr Krystyna Tomczak
 • mgr Katarzyna Zielińska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • mgr Magdalena Mroczkowska
 • mgr Kinga Papla-Kielarska
 • mgr Maciej Kazimierski

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • mgr Halina Andrzejczak