Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

 1. mgr Saganiak Andrzej – matematyka
 2. mgr Tomczak Krystyna – przedmioty zawodowe ekonomiczne
 3. mgr Andrzejczak Halina – biblioteka
 4. mgr Andrzejczak Katarzyna – j. niemiecki
 5. mgr Bagrowska Justyna – j. angielski
 6. mgr Bednarek Krzystof – geografia, wychowanie fizyczne, historia i społeczeństwo
 7. mgr Bilicka Marzena – wychowanie fizyczne
 8. mgr Błaszczyk Katarzyna – j. niemiecki, j. angielski
 9. mgr Cerk Mirosława – j. polski
 10. mgr Czarnocińska Mirosława – przedmioty zawodowe ekonomiczne
 11. mgr inż. Górecki Bogusław – przedmioty zawodowe elektroniczne i informatyczne
 12. mgr Graczyk Sylwester – matematyka
 13. mgr Grzelak Arkadiusz – j. angielski, informatyka
 14. mgr Jabłońska Małgorzata – wychowanie fizyczne
 15. mgr inż. Jędruszkiewicz Sylwester – przedmioty zawodowe informatyczne i inne
 16. mgr Kazimierski Maciej – j. rosyjski
 17. mgr inż. Klukowska Magdalena – przedmioty zawodowe elektroniczne
 18. mgr Kocik Ewa – j. niemiecki
 19. mgr Koperska Magdalena – religia
 20. mgr Kowalczyk Danuta – j. niemiecki
 21. mgr Kuleta Dorota – biologia, przedmioty zawodowe chemiczne
 22. mgr Lewandowska Iwona – j. angielski
 23. mgr Maciejewski Cezary – chemia, przedmioty zawodowe chemiczne
 24. mgr Majewski Marek – przedmioty zawodowe ekonomiczne
 25. mgr Malanowska Małgorzata – j. polski, BHP
 26. mgr Matysiak Andrzej – j. angielski
 27. mgr Mazur Małgorzata – chemia, fizyka, przedmioty zawodowe chemiczne
 28. mgr Pacholczyk Marzena – matematyka
 29. mgr Papla-Kielarska Kinga – j. polski, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o kulturze
 30. mgr Pisarkiewicz Agnieszka – j. polski
 31. mgr inż. Sadokierska Bogumiła – przedmioty zawodowe informatyczne
 32. mgr Stroński Artur – wychowanie fizyczne
 33. mgr Szalkowska Patrycja – historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze, edukacja dla bezpieczeństwa
 34. mgr Szeming Maciej – matematyka, przedmioty zawodowe infomatyczne
 35. mgr Tarabuła Agnieszka – religia, j. angielski
 36. mgr Trzepińska Małgorzata – historia, geografia, wiedza o kulturze, historia i społeczeństwo
 37. mgr inż. Wasiak Aleksandra – matematyka, przedmioty zawodowe informatyczne
 38. mgr Zielińska Katarzyna – przedmioty zawodowe ekonomiczne
 39. mgr inż. Bąk Janusz – przedmioty zawodowe informatyczne
 40. mgr Kuropatwa Monika – chemia, przedmioty zawodowe chemiczne
 41. mgr Marynowski Przemysław – przedmioty zawodowe technik fotografii i multimediów
 42. mgr Pawlak Stanisław – przedmioty zawodowe elektroniczne
 43. mgr Saganiak Alina – matematyka
 44. mgr Szymkiewicz Mateusz – religia