Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

W klasie tej uczeń ma możliwości:

  • doskonalić swoje umiejętności polonistyczne
  • poznać elementy warsztatu dziennikarza (przygotować się do studiów w tym kierunku)
  • być recenzentem rzeczywistości (umieszczać swoje teksty na stronie internetowej i w prasie lokalnej)
  • uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych
  • doskonalić się w dwóch językach obcych

Dzięki rozszerzeniu takich przedmiotów jak: język polski, historia, jeden język obcy oraz dzięki warsztatom z zakresu dziennikarstwa, uczeń zdobędzie gruntowną wiedzę i rzetelne przygotowanie do studiów wyższych na kierunkach uniwersyteckich, takich jak m. in.:  prawo, dziennikarstwo, filologia  polska, stosunki międzynarodowe, europeistyka, psychologia, historia sztuki, pedagogika, lingwistyka, politologia i wiele innych.

Dodatkowo koło dziennikarskie pomoże przygotować się kandydatowi na studia w tym kierunku oraz do kształcenia się w specjalnościach dających perspektywę interesującej pracy np. w reklamie czy doradztwie personalnym. Różnorodne przedmiotowe zajęcia pozalekcyjne oraz koła: teatralne, PTTTK-u, PCK, wolontariatu, filmowe, fotograficzne rozwiną zainteresowania i talenty kandydatów.