Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

plakat human

Profil humanistyczny to wybór dla osób twórczych, ciekawych świata i aktywnych społecznie.
W tej klasie możesz:

 • rozwijać swoje zainteresowania literackie,
 • poznać elementy warsztatu dziennikarza,
 • być recenzentem rzeczywistości – umieszczać swoje teksty w gazetce szkolnej, na stronie internetowej i w prasie lokalnej,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych, naukowych, artystycznych i wycieczkach edukacyjnych,
 • doskonalić się w dwóch językach obcych.

W trakcie nauki możesz rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w różnorodnych przedmiotowych zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, warsztatach i projektach. Zdobyte przygotowanie humanistyczne pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów i daje perspektywę znalezienia interesującej pracy.

Dzięki rozszerzeniu takich przedmiotów, jak: język polski, historia, język obcy uczeń zdobędzie gruntowną wiedzę i rzetelne przygotowanie do podjęcia studiów wyższych na następujących kierunkach uniwersyteckich:

 • prawo,
 • dziennikarstwo,
 • politologia,
 • administracja,
 • socjologia,
 • filologia polska,
 • historia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • psychologia,
 • europeistyka,
 • lingwistyka i wielu innych.

Zapraszamy na HUMANISTYCZNIE I ARTYSTYCZNIE W GRODZKIEJ