Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

„Liczby śnią Ci się po nocach?
Kompas, mapy to nie postrach?
Wieczna chęć podróżowania i mnożenia aż do rana?
Tu Cię świetnie zrozumiemy, nauczymy, pokażemy!
Chcesz być Krzysztof „Kolumbeo” – idź do Grodzkiej na mat-geo! 🌏”

 

plakat mat-geo

Klasa matematyczno-geograficzna przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi i przyrodniczymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na wielu uniwersytetach, politechnikach, uniwersytetach ekonomicznych, a także SGH, SGGW w Warszawie oraz AGH w Krakowie.

Klasa ta przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich, jak:

 • architektura krajobrazu
 • ekonomia, budownictwo
 • finanse i rachunkowość
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna
 • handel zagraniczny
 • ochrona środowiska
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia.

Wykaz kierunków na Uniwersytecie Łódzkim, na których punktowana jest matematyka i geografia:

 • biologia
 • biotechnologia
 • biologia kryminalistyczna
 • ochrona środowiska
 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • gospodarka przestrzenna
 • inwestycje i nieruchomości
 • lingwistyka dla biznesu
 • etnologia
 • historia
 • geografia matematyka
 • turystyka i rekreacja
 • pedagogika
 • prawo
 • administracja
 • stosunki międzynarodowe
 • bezpieczeństwo narodowe
 • logistyka
 • zarządzanie
 • matematyka