Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

Klasa matematyczno-geograficzna przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi i przyrodniczymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na wielu uniwersytetach, politechnikach, uniwersytetach ekonomicznych, a także SGH, SGGW w Warszawie oraz AGH w Krakowie.

Klasa ta przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich, jak:

  • architektura krajobrazu
  • ekonomia, budownictwo
  • finanse i rachunkowość
  • geodezja i kartografia
  • gospodarka przestrzenna
  • handel zagraniczny
  • ochrona środowiska
  • turystyka i rekreacja
  • zarządzanie

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia.