Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

Aby zapoznać się z procedurami maturalnymi, przejdź do poniższej strony:

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=8

Aby zapoznać się z procedurami egzaminu zawodowego starego (wg. starych zasad), przejdź do poniższej strony:

http://www.komisja.pl/info.php?i=108

Aby zapoznać się z procedurami egzaminu zawodowego nowego (wg. nowych zasad), przejdź do poniższej strony:

http://www.komisja.pl/info.php?i=205