Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

Absolwent potrafi:

  • posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego, instalować oprogramowanie użytkowe
  • instalować systemy operacyjne, przeprowadzać okresowe konwersacje sprzętu komputerowego
  • administrować bazami danych i systemami przetwarzania danych
  • projektować bazy danych
  • instalować lokalne sieci komputerowe
  • projektować i wdrażać sieci bezprzewodowe
  • nadzorować pracę sieci komputerowych
  • posługiwać się językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu

Szkoła przygotuje kandydata do egzaminu maturalnego i zawodowego.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł: Technik Informatyk

Badania przeprowadzone przez firmę CISCO pokazują, że mimo dużej liczby informatyków, rynek pracy wciąż potrzebuje techników-informatyków.

W każdym urzędzie, sklepie, zakładzie pracy, w bankach czy firmach komputerowych znajdują się komputery i w związku z tym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadającą wiedzę informatyczną.