Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


KOMPETENCJE ZAWODOWE

 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci
 • posługiwanie się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego, instalowanie oprogramowania użytkowego
 • instalowanie systemów operacyjnych, przeprowadzanie okresowych konwersacji sprzętu komputerowego
 • dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
 • obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych
 • instalowanie lokalnych sieci komputerowych
 • projektowanie i wdrażanie sieci bezprzewodowych
 • nadzorowanie pracy sieci komputerowych
 • administrowanie bazami danych i systemami przetwarzania danych
 • projektowanie baz danych
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
 • programowanie w wybranych językach, w szczególności C++;
 • tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML, CSS, JavaScript, PHP;
 • przeprowadzanie analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, powszechnie używanego, języka programowania;
 • opracowywanie algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych;
 • posługiwanie się językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu

Szkoła przygotuje kandydata do egzaminu maturalnego i zawodowego.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczeń otrzymuje tytuł: Technik Informatyk