Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

KOMPETENCJE ZAWODOWE

 • Przygotowywanie próbek materiałów.
 • Dobieranie metod analitycznych.
 • Wykonywanie badań z wykorzystaniem odczynników i aparatury laboratoryjnej.
 • Wykonywanie analiz specjalistycznych.

Możliwe kierunki studiów:

 • Medycyna
 • Farmacja
 • Chemia
 • Analiza medyczna
 • Ratownictwo medyczne
 • Biotechnologia
 • Kosmetologia

Absolwent może podjąć pracę w laboratoriach:

 • Przemysłowych
 • Środowiskowych
 • Przemysłu spożywczego
 • Klinicznych
 • Toksykologicznych