Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

Kształcenie zawodowe teoretyczne obejmuje przedmioty:

 • elektrotechnika i elektronika
 • urządzenia elektroniczne
 • działalność gospodarcza w branży elektronicznej
 • język angielski zawodowy w branży elektronicznej

Kształcenie zawodowe praktyczne obejmuje przedmioty:

 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • instalacje urządzeń elektronicznych
 • eksploatacja urządzeń elektronicznych
 • praktyka zawodowa

Wyposażenie pracowni:

 • odbiorniki telewizyjne HD, tunery TV-sat, konwertery, multiswitche
 • rejestratory i kamery telewizji przemysłowej
 • wyposażenie systemów alarmowych i systemów kontroli dostępu
 • stanowiska do nauki podstaw programowania mikrokontrolerów w asemblerze i języku C
 • stanowiska do nauki programowania mikrokontrolerów w asemblerze i języku C
 • stanowiska do nauki programowania sterowników PLC w językach LAD i FBD
 • aparatura kontrolno-pomiarowa
 • trenażery układów elektronicznych