Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  17 czerwca 2022  21:12 

Rekrutacja do nowego projektu

Ruszyła rekrutacja do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056135

13 czerwca 2022 ruszyła rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000056135, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego 30 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Włoch.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 uczniów klas II i III Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik fotografii i multimediów, Technik informatyki, Technik ekonomii, Technik analityki, którzy zostaną wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokona Komisja Rekrutacyjna.

Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy przejdą proces rekrutacji.
Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:
1. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
2. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji;
3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.
Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji. 30 osób z czterech profili trafi na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona do 27 czerwca 2022 roku dla czterech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe we Włoszech jesienią 2022 roku.
W załączeniu znajduje się Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy