Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  14 września 2023  12:59 

Zakończenie rekrutacji do projektu

Zakończyła się rekrutacja do projektu nr

2023-1-PL01-KA121-VET-000113206

Zakończyła się rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000113206, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego 22 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Grecji.

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 22 uczniów klas III i IV Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik informatyki, Technik ekonomii, Technik analityki, którzy zostali wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokonała Komisja Rekrutacyjna.

Uczestnicy zostali wybrani na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji. 22 osoby z trzech profili trafi na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzyły listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.