Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
unia_logotyp
Aleksandra Wasiak  18 maja 2021  15:04 

Zakończenie projektu

W dniach od 03-14 maja 2021 roku odbyły się dwutygodniowe praktyki, w zakresie których grupa uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy w zawodzie technik ekonomista, technik informatyk oraz technik fotografii i multimediów zrealizowali swoje zajęcia zawodowe w Grecji.
Praktyka odbywała się w ramach projektu: „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”, nr 2019-1-PL01-KA102-062499. Uczniowie podnieśli swoje kompetencje zawodowe i zdobyli doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym, co skutkuje podniesieniem ich atrakcyjności na rynku pracy. Nasza młodzież odbyła szkolenie BHP, na którym zapoznała się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Zapoznali się także ze swoimi stanowiskami pracy. Odbyli też szkolenie nt. obecnej sytuacji związanej z covid-19.
Technicy informatycy zapoznali się z językiem programowania JAVA, pisali programy w notepad++.
Technicy ekonomiści mieli możliwość nauki z greckim księgowym. Zapoznali się z genezą kryzysów w Grecji oraz jak próbowano z nimi walczyć. Przedstawiono także podstawy funkcjonującego, greckiego systemu podatkowego.
Technicy fotografii i multimediów zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz omówili działalność usługową w zakładzie fotograficznym. Przypomnieli sobie nawzajem podstawy optyki, omówili tematy takie jak: obiektywy i ich zastosowanie, głębia ostrości oraz czas naświetlania, aby z odświeżoną wiedzą w pełni przystąpić do realizacji programu praktyk.
Była to druga mobilność w ramach projektu, która zakończyła główne działania związane z praktykami zagranicznymi. Szkoła aktualnie zajmuje się raportowaniem, ewaluacją oraz promocją założeń projektowych.

Projekt jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.