Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
zdjęcie
Wojciech  13 maja 2021  13:00 

Zagraniczne praktyki zawodowe 13.05.2021

[Grecja – 13.05.2021 – Czwartek]
TECHNICY EKONOMIŚCI dzisiaj skupili się na czynnościach związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem i redagowaniem korespondencji. Zajmowali się też obiegiem dokumentów w firmie oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentów biurowych. TECHNICY FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW mieli zajęcia praktyczne w terenie ze wskazaną tematyką fotografowania (krajobraz, portret czy martwa natura) oraz z użyciem filtrów. TECHNICY INFORMATYCY diagnozowali i naprawiali urządzenia komputerowe, wykonywali czynności montażowe, serwisowali sprzęt komputerowy. Dokonywali również instalacji systemu operacyjnego Linux, konfigurowali sieci komputerowe i podstawowe usługi na Windows Server.
Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”, nr 2019-1-PL01-KA102-062499 realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe