Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
zdjęcie
Wojciech  11 maja 2021  12:56 

Zagraniczne praktyki zawodowe 11.05.2021

[Grecja – 11.05.2021 – Wtorek]
TECHNICY EKONOMIŚCI tworzyli dzisiaj bazy danych, analizowali stany magazynów oraz przygotowywali raporty magazynowych. TECHNICY FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW w tym czasie wykonywali zdjęcia architektury z uwzględnieniem perspektywy fotografowania, następnie zdjęcia krajobrazowe z zastosowaniem filtra polaryzacyjnego na koniec edytowali swoje zdjęcia i omówili z opiekunem praktyk. TECHNICY INFORMATYCY tworzyli aplikacje z kilkoma formularzami UserForm a w drugiej części praktyk kontynuowali programowanie z STEM Robotics. Dzisiaj programowali swoje roboty tak by wykonywały żądane zadania np. który robot pierwszy wyrzuci piłeczkę i trafi w przeciwnika.
Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”, nr 2019-1-PL01-KA102-062499 realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe