Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  12 maja 2021  12:20 

Wracamy do nauki stacjonarnej

Od 17 maja uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. W Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy nauczanie hybrydowe odbywać się będzie według obowiązującego planu lekcji i według następującego harmonogramu:
17 – 21 maja 2021r. – wszystkie klasy pierwsze i trzecie technikum i LO
24 – 28 maja 2021r. – wszystkie klasy drugie technikum i LO

Od 31 maja wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole.

Powrót do szkoły po półrocznej przerwie wymagać będzie od nas wszystkich ponownej aklimatyzacji oraz czasu, aby przystosować się do tradycyjnej formy pracy w klasie. Wykorzystajmy ten czas na to, aby przełamać obawy wynikające ze zmiany formy nauczania, utrwalić zdobyte wiadomości i odbudować wzajemne relacje.

Będzie dobrze!
powrot