Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  21 marca 2021  10:00 

Wiosna w poezji

21 marca – w pierwszym dniu wiosny – obchodzimy również Światowy Dzień Poezji. A nikt nie ujął w słowa piękna tej pory roku tak trafnie, jak czynią to poeci. Strofami Juliana Tuwima powitajmy zatem wiosnę, która obdarzy nas słońcem, ciepłem i optymizmem.

„Już w po¬wie¬trzu wio¬snę sły¬szę…
Czy ty też?
Ser¬ce pa¬trzy w me za¬ci¬sze…
Czy ty wiesz?

Świat wio¬śnie¬je, w słoń¬cu cały,
W świ¬tach zórz…
Wró¬ble się roz¬świer¬go¬ta¬ły:
„Cóż, czy już?”

Julian Tuwim, „Już w powietrzu wiosnę słyszę”

Zmiana czcionki
Kontrast