Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Mateusz Tomaszewski  2 listopada 2023  16:00 

Szkoła pamięta

We wtorek uczniowie klasy 3adLO uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki – Szkoła pamięta. Celem przedsięwzięcia były szeroko rozumiane działania, mające na celu propagowanie dbania o historię lokalną, wspominanie postaci i ważnych wydarzeń historycznych, opieka nad zapomnianymi mogiłami i miejscami pamięci.

W tym dniu młodzież odwiedziła pobliski cmentarz ewangelicko-augsburski w Łęczycy – uporządkowała niektóre pomniki, zapaliła znicze, pokazując tym samym swój lokalny patriotyzm, dbałość o swoją małą ojczyznę.

Na łęczyckim cmentarzu spoczywa wielu przedstawicieli łęczyckiej społeczności ewangelickiej. Wielu jej członków pełniło ważne funkcje w mieście i najbliższej okolicy.

Szczególną uwagę uczniowie poświęcili mogiłom:

  • Władysława Boettichera – administratora i udziałowca w zakładzie cukrowniczym znajdującym się w pobliskim Leśmierzu, weterana Powstania Styczniowego,
  • Adama Szuberta, dowódcy brygady artylerii wojsk polskich, uczestnika bitwy pod Raszynem (najstarszy na całym cmentarzu pomnik z lat 40 XIX w.),
  • Represjonowanym i zamordowanym przez reżim stalinowski w latach 1945-1956.

 
 

Szkoła pamięta