Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  23 marca 2021  08:00 

Światowy Tydzień Pieniądza

W dniach 22 -26 marca 2021 roku odbywa się Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza.

Dotychczas w ośmiu edycjach, zapoczątkowanej w 2012 r. kampanii GMW, wzięło udział ok. 40 milionów dzieci i młodzieży ze 170 krajów na całym świecie, przy zaangażowaniu ponad 63 tysięcy instytucji. Informujemy z dumą, iż w tegorocznej edycji biorą także udział uczennice i uczniowie z Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy.
Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD/INFE.

Hasło przewodnie edycji GMW 2021 brzmi: Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze – Take care of yourself, takecare of yourmoney. Hasło to podkreśla konieczność budowania finansowej odporności przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie w obecnej sytuacji na świecie.

Oficjalny slogan GMW brzmi: Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj wyraża główny jej przekaz i wpisuje się w realizację jej celu poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży nie tylko do racjonalnego zarządzania swoimi pieniędzmi, ale również do dzielenia się zdobytą wiedzą z rodziną i całą społecznością.

Rolę koordynatora kampanii GMW na gruncie krajowym pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Koordynacja GMW odbywa się w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.
Kampania GMW jest skutecznym narzędziem do podnoszenia poziomu wiedzy i poszerzania zakresu kompetencji finansowych przyszłych uczestników rynku finansowego. Głównym założeniem kampanii GMW, które decyduje o jej rozwoju, jest wielopoziomowa współpraca pomiędzy instytucjami, praktykami edukacji finansowej i edukatorami zaangażowanymi bezpośrednio w pracę z dziećmi i młodzieżą, a także samymi adresatami GMW, na gruncie lokalnym i w wymiarze międzynarodowym.

Podczas Światowego Tygodnia Pieniądza w naszej szkole zorganizowane będą różne aktywności mające na celu zainspirowanie jak najszerszego grona uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresy finansów osobistych, przedsiębiorczości, gospodarności oraz mądrego oszczędzania, które są niezbędne do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu.

Zmiana czcionki
Kontrast