Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  19 lutego 2021  13:53 

Salon Maturzystów

Spotykaliśmy się dotąd na Salonie Maturzystów, a także w Pałacu Kultury w Warszawie na Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym. Teraz, w czasie pandemii, zmieniliśmy formułę na spotkania wirtualne podzielone dodatkowo na dni według podstawowych zainteresowań maturzystów przyszłymi studiami. Podjęliśmy też kolejną ważną decyzję: wydarzenia salonowe zorganizujemy w soboty marcowe, tak, aby nie odbierać uczniom czasu niezbędnego na zdalne lekcje i konsultacje w procesie przygotowania do egzaminów maturalnych.

Zapraszamy na spotkania online:

6 marca – z kandydatami na studia humanistyczne, społeczne i ekonomiczne
13 marca – z osobami planującymi studia politechniczne i ścisłe oraz rolnicze
20 marca – z tymi, którym marzą się studia na kierunkach medycznych

Jesteśmy przekonani, że te sobotnie godziny (od 10.00 do 15.00) będą czasem kompetentnych inspiracji do dokonania wyboru kierunku studiów i uczelni, pozwolą zrozumieć sens i wszelkie konsekwencje (także zatrudnieniowe) dokonywanych wyborów, pozwolą – w jednym miejscu i czasie – zdobyć informacje od uczelni na temat oferowanych przez nie studiów. Pokażemy również, z perspektywy osób już studiujących, jak realizowane są zajęcia na uczelni w czasie pandemii.

Tradycyjnie udostępnimy prezentacje ekspertów OKE na temat matury z przedmiotów obowiązkowych, skupimy się jednak przede wszystkim na przedmiotach dodatkowych – kierunkowych dla obszaru kształcenia. I tak: 6 marca – matura z historii i WOS, 13 marca – z fizyki i rozszerzonej matematyki, 20 marca – z biologii i chemii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych spotkaniach. Przygotowujemy treści, które będą ważne i aktualne także dla wszystkich wychowawców i nauczycieli maturzystów.

Więcej: salon.perspektywy.pl

Z wyrazami szacunku i sympatii

Waldemar Siwiński
Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy