Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
unia_logotyp
Aleksandra Wasiak  23 kwietnia 2021  08:50 

Rekrutacja do projektu „ Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy”

Drodzy uczniowie klas Technikum nr 2 w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy rozpoczynamy nabór i zapraszamy Was do udziału w projekcie, o którym niedawno informowaliśmy.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja kwalifikacje umiejętności, XI.3.1 Kształcenie zawodowe; na mocy umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0068/19-00.
Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego oraz wkładu własnego Beneficjenta, którym jest Powiat Łęczycki z siedzibą Plac Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca stanowiącego środki publiczne, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.
Projekt jest realizowany w okresie od 01.02 2021 roku do 30 września 2022 roku.

Celem projektu jest podniesienie zdolności zatrudnienia 100 uczniów oraz kompetencji zawodowych 16 nauczycieli poprzez:

 • doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w sprzęt TIK i inne pomoce dydaktyczne,
 • realizację staży zawodowych dla 100 uczniów, czas trwania 150 godzin, stypendium stażowe w wysokości 1800 zł brutto,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów: język angielski oraz matematyka dla 40 uczniów,
 • indywidualne doradztwo zawodowe dla 100 uczniów,
 • warsztaty z planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
 • kursy i zajęcia dodatkowe dla 54 uczniów:
  1. Analiza instrumentalna
  2. Wykonywanie projektów fotograficznych
  3. Tworzenie i konfiguracja sieci lokalnych
  4. Analiza finansowa
  5. Programowanie JAVA – 1 grupa x 10 uczniów TI x 48 godzin ( 6 dni x 8 godzin)
  6. Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej
  7. Prawo jazdy kategorii B + egzamin przed WORD
 • studia podyplomowe dla 1 nauczyciela,
 • kursy pozwalające nabyć nowe kompetencje w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych dla 2 nauczycieli,
 • szkolenie z zakresu obsługi urządzeń TIK nabytych w ramach doposażenia pracowni dla 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Projekt jest skierowany do uczennic/uczniów klas technicznych od II do IV. Rekrutacja odbywa się w II turach: kwiecień 2021 r. oraz wrzesień 2021 rok.

Działania w projekcie są całkowicie bezpłatne dla uczestników projektu, przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu.
Uczennice/Uczniowie/Uczestnicy projektu bez względu na formę wsparcia, którą wybiorą są zobowiązani do odbycia staży zawodowych oraz wzięcia udziału w indywidualnym doradztwie zawodowym oraz warsztatach z planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

W celu wzięcia udziału w projekcie kandydat przejdzie procedurę rekrutacyjną i w tym celu należy wypełnić i złożyć dokument „kwestionariusz zgłoszeniowy_UCZEŃ” w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem Projektu pt. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy”.

ZAŁĄCZNIKI:
Regulamin
Kwestionariusz

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY POWODZENIA