Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

Informacje dot projektu 2018:

Ogłoszenie   ogł 2

Ogłoszenie ogł 3

ogłoszenie o projekcie jesień 2018

ZS Łęczyca – 1. Zgłoszenie (2)

 

 

Informacje dot przetargu dot. Praktyk w Grecji

Informacja o otwarciu kopert i ilości złożonych ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

Załącznik nr 1 do IWZ – Opis przedmiotu zamówienia pobierz

Załącznik nr 2 do IWZ – Formularz ofertowy – pobierz 

Załącznik nr 3 do IWZ – Doświadczenie – wykaz usług pobierz

Załącznik nr 4 do IWZ – Wzór umowy pobierz

Załącznik nr 5 do IWZ – Propozycja menu pobierz

Załącznik nr 6A do IWZ – Oświadczenie wychowawcy pobierz

Załącznik nr 6B do IWZ – Oświadczenie wychowawcy pobierz

Załącznik nr 6C do IWZ – Oświadczenie – brak powiązań pobierz

Zał. nr 1 do Ogłoszenia – Istotne Warunki Zamówienia pobierz

Ogłoszenie o  zamówieniu na usługę społeczną pobierz