Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  31 marca 2021  01:34 

Praktyki w Grecji

Zakończyła się rekrutacja 2 grupy do projektu
„Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”, nr 2019-1-PL01-KA102-062499

Zakończyła się rekrutacja2 grupy do projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”, nr 2019-1-PL01-KA102-062499, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W drugiej mobilności 36uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Grecji.

W ramach projektu (II mobilności) wsparciem zostanie objętych 36 uczniów klas II i III Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik fotografii i multimediów, Technik informatyk, Technik ekonomista, którzy zostali wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokonała Komisja Rekrutacyjna.

Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie, którzy przeszli proces rekrutacji.
Nabór miał charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Punkty za poszczególne kategorie zostały przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.
Rekrutacja do projektu została przeprowadzona w terminie 22.02.2021 – 15.03.2021 dla trzech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe w Grecji.
Po weryfikacji 36 zgłoszeń została opracowana lista rankingowa zakwalifikowanych uczniów, która znajduje się w sekretariacie szkoły oraz w gabinecie koordynatora projektu. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu.

Zmiana czcionki
Kontrast