Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  14 listopada 2023  12:23 

Praktyki w Grecji – podsumowanie

Zakończyła się mobilność w ramach projektu nr
2023-1-PL01-KA121-VET-000113206

Zakończyła się mobilność realizowanego przez naszą szkołę projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000113206, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego 22 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjechało na staż do Grecji.

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 22 uczniów klas IV Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik informatyki, Technik ekonomii, Technik analityk, którzy zostali wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych.

Uczniowie odbyli swoje dwutygodniowe praktyki zagraniczne, w ramach których poszerzyli swoje umiejętności zawodowe, rozwinęli znajomość oraz zdolność posługiwania się językiem angielskim w praktyce jak i poznali nową kulturę oraz tradycje innego kraju jakim jest Grecja. Projekt przyniósł wiele korzyści naszym podopiecznym, kadrze oraz placówce co pozwoliło na wymianę dobrych praktyk, doświadczeń oraz umiejętności nie tylko zawodowych, ale także społecznych i kulturowych.

 
 

Praktyki w Grecji Praktyki w Grecji Praktyki w Grecji
Praktyki w Grecji Praktyki w Grecji Praktyki w Grecji