Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  9 lipca 2021  12:00 

Pożegnanie Pani Dyrektor

Człowiek żyje, pracuje, tworzy, cierpi, walczy,
kocha, nienawidzi, wątpi, upada i podnosi się we wspólnocie z innymi.

Jan Paweł II

Wspólnotę szkolną tworzą uczniowie i nauczyciele. Jednak najważniejsza rola spoczywa na dyrekcji szkoły. Przez ostatnie piętnaście lat funkcję wicedyrektora naszej szkoły pełniła Pani Krystyna Tomczak. Wspólnie z Panią przeszliśmy długą drogę – razem. Gdy było ciężko – pomagaliśmy sobie wzajemnie, gdy były powody do radości – dzieliliśmy się nią. Dzisiaj chcemy podziękować z głębi serca za te lata i doświadczenia. Wszyscy pamiętamy, że Pani zawsze służyła nam pomocą, otaczała życzliwością i troską, także nowych nauczycieli wkraczających w progi tej placówki. Jesteśmy wdzięczni za wieloletnią owocną współpracę, zaangażowanie w sprawy szkoły, okazane serce, wyrozumiałość i wsparcie.

W tym wzruszającym dniu pragniemy życzyć niezawodnego zdrowia, aby Pani mogła w pełni korzystać z uroków życia, pogody ducha, która rozjaśni szarość dnia codziennego, realizacji marzeń i pragnień, dających satysfakcję i poczucie spełnienia. Niech każdy dzień na nowo wzbudzi w Pani zachwyt nad życiem – niepowtarzalnym i jedynym, przyniesie życzliwość i przyjaźń otaczających ludzi, bo tylko wspólnie z innymi można w pełni radować się światem.

Mamy nadzieję, że odpoczywając po wielu latach zmagań z zawodowymi wyzwaniami, nie zapomni Pani o nas, bo my będziemy o Pani pamiętać…

Istnieje pamięć, która odnosi się do głowy.

Jeden zapamiętuje coś łatwo, inny szybko zapomina.

I istnieje pamięć, która ma o wiele głębsze korzenie.

Korzenie tej pamięci tkwią w sercu. […]

Pamięć serca zwie się wdzięcznością.