Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

Kilka słów o Jadwidze Grodzkiej.

 Jadwiga Grodzka urodziła się dnia 21 września 1905 r. w Łęczycy. Rodzicami jej byli Konstanty i Jadwiga z Cybulskich, Małżonkowie Cuevas. Ojciec, Hiszpan z pochodzenia, ukończył Uniwersytet Rosyjski. Rodzice byli właścicielami Hotelu Polskiego w Łęczycy. Jadwiga nie uczęszczała do szkoły ludowej, ale była przygotowywana do klasy gimnazjalnej przez polskich nauczycieli w domu. W 1923 r. uzyskała świadectwo dojrzałości w Gimnazjum żeńskim Magistratu Miasta Łęczycy. Była typową humanistką, o czym świadczą oceny: z religii i języka polskiego-celująco z języka francuskiego-dobrze, ale ze wszystkich przedmiotów ścisłych-dostatecznie. W tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie polonistyki, romanistyki i historii sztuki. Celem pogłębienia znajomości języka francuskiego i literatury francuskiej, zostaje skierowana przez Uniwersytet Jagielloński na studia uzupełniające na Uniwersytet w Dijon we Francji. Po złożeniu egzaminów i otrzymania dyplomu uprawniającego do nauczania w szkołach średnich języka francuskiego i literatury francuskiej, wraca do kraju i kończy studia na  Uniwersytecie Jagiellońskim. Z przyczyn bliżej nieznanych, nie uzyskuje dyplomu magistra. Zdaje natomiast egzaminy nauczycielskie uprawniające do nauczania w szkołach średnich języka polskiego i literatury polskiej. Pracę zawodową, jako nauczycielka języka polskiego rozpoczęła w 1930r. w Gimnazjum Koedukacyjnym im. Adama Mickiewicza w Łęczycy. Na skutek reorganizacji szkolnictwa przenosi się w 1934r. do Gimnazjum Humanistyczego im. Stanisława Staszica w Zgierzu. W latach 1940-1945 pracuje w restauracji Hotelu Polskiego w Łęczycy u Lamkego, Niemca z Łotwy. Następnie zostaje wysiedlona z mieszkania, ale nie z własnego domu i dlatego m.in. ocalało bogate archiwum rodzinne. W latach 1945-1952 uczy języka polskiego w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Łęczycy. W 1949r. studiuje na Uniwersytecie Łódzkim uzupełniając swoje wykształcenie w zakresie historii sztuki. W 1950 r. Rada Wydziału Filozoficznego, na podstawie egzaminów nauczycielskich sprzed 20 lat oraz załączonych publikacji  naukowych nadaje Jadwidze Grodzkiej tytuł magistra polonistyki. W latach 1952-19966 uczy języka polskiego w Liceum Pedagogicznym w Łęczycy. W latach 1966-1973 jest nauczycielką języka francuskiego w Technikum Łączności w Łęczycy, skąd, po 43 latach pracy pedagogicznej, przeniesiono Ją na emeryturę. Jadwiga Grodzka była pierwszym kustoszem muzeum na zamku w Łęczycy. Dzięki jej staraniom odbudowano Zamek Łęczycki. Zmarła dnia 18 listopada 1990 r.