Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Mateusz Tomaszewski  5 października 2022  20:02 

Narodowe Czytanie

4 października odbyło się w naszej szkole wydarzenie promujące czytanie literatury polskiej. „Narodowe Czytanie” to akcja organizowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012r. Ma na celu uwypuklenie pięknej literackiej polszczyzny i podkreślenie roli wybitnych artystów słowa dla budowania naszej narodowej tożsamości. Biorą w niej udział instytucje i osoby w kraju i poza jego granicami, także nasza szkoła. W tym roku lekturą Narodowego Czytania zostały Ballady i romanse Adama Mickiewicza, które stały się manifestem polskiego romantyzmu. Wybór tekstu był związany z obchodzonym aktualnie w naszym kraju Rokiem Romantyzmu.

Mickiewiczowskie ballady czytali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, razem z Panem Dyrektorem Krzysztofem Wójcikiem i Panią Wicedyrektor Mirosławą Czarnocińską. Spotkanie zostało wzbogacone o nastrojowe piosenki w wykonaniu szkolnych artystów oraz prezentację multimedialną o czytanych utworach naszego wieszcza.

Uczniowie w skupieniu wysłuchali czterech ballad o ludzkich uczuciach, namiętnościach, emocjach i tajemnicach tego świata. „Miej serce i patrzaj w serce” – to cytat, który doskonale oddaje treść czytanych tekstów i zapada głęboko w pamięć.

„Narodowe Czytanie” przygotowały nauczycielki języka polskiego: Pani Mirosława Cerk, Pani Małgorzata Malanowska, Pani Magdalena Mroczkowska, Pani Kinga Papla-Kielarska, Pani Agnieszka Pisarkiewicz oraz Pani Halina Andrzejczak – nauczyciel-bibliotekarz.

 

Narodowe Czytanie