Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  2 kwietnia 2020  11:55 

Informacja dla niepełnoletnich uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów!

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
• dojazdu do i z pracy,
• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
• czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.