Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Wojciech  31 października 2021  12:24 

[Grecja – 28.10.2021 – Czwartek]

TECHNICY FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW podczas dzisiejszych zajęć udali się w plener w celu wykonania prac o tematyce „zdjęcia pod światło” z wykorzystaniem różnych filtrów m.in. UV oraz polaryzacyjnego, dzięki któremu mogli robić zdjęcia wody bez polaryzacji i refleksji. Następnie całą grupą przygotowali się do jutrzejszej wystawy naszych prac. TECHNICY EKONOMIŚCI obliczali wskaźnik efektywności, wynagrodzenie brutto, kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz średni cykl dostaw w dniach i razach. Na koniec powtórzyli informacje dotyczące spółek. TECHNICY INFORMATCY doskonalili swoje umiejętności pisania aplikacji z użyciem formularzy userforms. Napisali przelicznik walut oraz kalkulator obwodu i pola trójkąta prostokątnego, w którym użytkownik musiał podać długości przyprostokątnych figury. Oprócz tego zajęli się również tworzeniem oprogramowania do współpracy z pocztą elektroniczną MS Outlook.
Projekt „Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”, nr 2020-1-PL01-KA102-078827 program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.”