Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Mateusz Tomaszewski  8 listopada 2022  21:00 

ELEKTROMECHATRON

W dniu 7 listopada zorganizowany był w naszej szkole pierwszy etap Olimpiady Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON. W zawodach, na platformie online, brali udział uczniowie z klasy II ELF kształcący się w zawodzie technik elektronik.

ELEKTROMECHATRON to trzyetapowa olimpiada o zasięgu ogólnopolskim, której głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, współorganizatorem Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej. Tematyka olimpiady obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodach technik elektronik i technik mechatronik. Laureaci i finaliści zwolnieni są z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego technika elektronika i technika mechatronika oraz otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych uczelniach.