Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  26 września 2021  21:14 

EKOLOGICZNO – CHARYTATYWNA ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

Zachęcamy do udziału w akcji „Zakrętki – pomagamy nie tylko przyrodzie”, mającej na celu m. in.:

  • podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności szkolnej,
  • kształtowanie odpowiedzialnych postaw młodzieży wobec środowiska i nawyków z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia osób z ich najbliższego otoczenia,
  • pozyskanie środków na 6-miesięczny turnus rehabilitacyjny w specjalistycznym ośrodku dla absolwentki naszej szkoły – Patrycji Gąsiorowicz

Całkowity dochód ze sprzedaży zakrętek przyczyni się do dofinansowania 6-miesięcznego turnusu rehabilitacyjnego dla absolwentki naszej szkoły. Patrycja 15 sierpnia br. uległa poważnemu wypadkowi. Z dnia na dzień, z pełnej życia dziewczyny, przed którą świat stał otworem, została pacjentką szpitala przykutą do łóżka. Dzięki nam może dostać szansę na odzyskanie sprawności!

Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy ze Szkolnym Kołem PCK