Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  29 maja 2020  12:22 

Dni wolne

INFORMACJA O DODATKOWYCH DNIACH WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
W związku ze zmianą terminów egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. ulegają zmianie dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
W zamian za dni wolne na egzamin maturalny:
  4 maja 2020 roku (poniedziałek) j. polski
  5 maja 2020 roku (wtorek) matematyka
  6 maja 2020 roku (środa) j. angielski

będą wolne następujące dni:
  8 czerwca 2020 roku (poniedziałek) j. polski
  9 czerwca 2020 roku (wtorek) matematyka
  10 czerwca 2020 roku (środa) j. angielski

dyrektor Andrzej Saganiak