Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Wojciech  17 października 2019  23:23 

Bohater naszych czasów

Dnia 10 października 2019 r. w ramach „Dni pamięci poświęconych Profesorowi Wacławowi Felczakowi” odbyło się na sali gimnastycznej spotkanie młodzieży naszej szkoły z gośćmi: profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawicielami Instytutu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, członkami rodziny Profesora Felczaka, autorami filmu i książek o Profesorze oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Łęczycy.
Na początku przybyli goście oraz uczniowie obejrzeli film „Bohater Polski i Węgier. Rzecz o Profesorze Wacławie Felczaku”. Po emisji filmu głos zabrał jego reżyser p. Artur Janicki. Następnie wystąpił p. dr Wojciech Frazik – autor książek i publikacji o Profesorze Wacławie Felczaku.
Spotkanie przybliżyło zebranym sylwetkę tego zasłużonego, choć mało znanego w środowisku lokalnym, wybitnego Polaka, który może być autorytetem dla współczesnej młodzieży.