Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  10 sierpnia 2021  20:07 

Dotyczy przetargu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń w ramach projektu „ Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy” oferty złożyły firmy jak w protokole poniżej.

Załączniki