Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  5 czerwca 2024  09:06 

Praktyki w Grecji

Podsumowanie projektu nr
2023-1-PL01-KA121-VET-000113206

Podsumowanie projektu realizowanego przez naszą szkołę, o numerze2023-1-PL01-KA121-VET-000113206, w ramach akredytacji Erasmusa nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000045508, współfinansowanego przez Unię Europejską. W ramach działania wsparciem zostało objętych 22 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik informatyki, Technik ekonomii, Technik analityki, którzy zostali wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie.

W ramach projektu osiągnęliśmy takie cele jak:

  1. wzrost świadomości europejskiej oraz poczucia wspólnoty z uczniami z innych krajów w ramach jednej Europy,
  2. wprowadzanie nowych metod nauczania i ustalanie indywidualnych i autorskich programów nauczania przygotowanych przez nauczycieli zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami ucznia,
  3.  mobilizowanie młodych ludzi do nieustannego doskonalenia zawodowego, językowego i osobistego,
  4. rozwój technik nauczania warsztatowego,
  5. rozwój sieci kontaktów międzynarodowych,
  6. promowanie nauki i doskonalenia znajomości języków obcych wśród uczniów i kadry nauczycielskiej,
  7. wzrost poziomu współpracy na linii uczniowie, nauczyciele, rodzice, dyrekcja.

 

Praktyki w Grecji Praktyki w Grecji Praktyki w Grecji
Praktyki w Grecji Praktyki w Grecji Praktyki w Grecji