Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  21 sierpnia 2023  09:05 

Rekrutacja na praktyki zawodowe

Ruszyła rekrutacja do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113206

21 sierpnia 2023 ruszyła rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000113206, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego 23 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Grecji.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęci uczniowie klas IV Technikum Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach technik informatyk, technik ekonomista, technik analityk, którzy zostaną wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokona Komisja Rekrutacyjna.

Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy przejdą proces rekrutacji.
Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:
1. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
2. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji;
3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.
Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji. Uczniowie w/w profili trafią na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona do 8 września dla 3 kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe w Grecji jesienią 2023 roku.
W załączeniu znajduje się Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu.

Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy