Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  3 listopada 2022  11:08 

Podsumowanie praktyk we Włoszech

Zakończyła się mobilność projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056135.

28 października 2022 zakończyła się mobilność projektu realizowanego przez naszą szkołę, o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000056135, w ramach akredytacji Erasmusa nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000045508, współfinansowanego przez Unię Europejską. W ramach działania wsparciem zostało objętych 30 uczniów klas III i IV Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik fotografii i multimediów, Technik informatyki, Technik ekonomii, Technik analityki, którzy zostali wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokonała Komisja Rekrutacyjna. Nasi uczniowie rozwinęli swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, językowe, społeczne oraz mieli możliwość poznania kultury i tradycji innego kraju jakim są Włochy. Było to wspaniałe doświadczenie zarówno dla naszych uczniów jak i kadry i wniosło wiele dobrego w funkcjonowanie naszej placówki.
W ramach projektu osiągnęliśmy takie cele jak:

  1. wzrost świadomości europejskiej oraz poczucia wspólnoty z uczniami z innych krajów w ramach jednej Europy,
  2. wprowadzanie nowych metod nauczania i ustalanie indywidualnych i autorskich programów nauczania przygotowanych przez nauczycieli zgodnych z indywidualnym zainteresowaniami i predyspozycjami ucznia,
  3. mobilizowanie młodych ludzi do nieustannego doskonalenia zawodowego, językowego i osobistego,
  4. rozwój technik nauczania warsztatowego,
  5. rozwój sieci kontaktów międzynarodowych,
  6. promowanie nauki i doskonalenia znajomości języków obcych wśród uczniów i kadry nauczycielskiej,
  7. wzrost poziomu współpracy na linii uczniowie, nauczyciele, rodzice, dyrekcja.