Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Mateusz Tomaszewski  14 grudnia 2022  20:00 

Konkurs o patronce szkoły – p. Jadwidze Grodzkiej.

14 grudnia odbył się w naszej szkole konkurs o patronce szkoły – p. Jadwidze Grodzkiej.

Przed przystąpieniem do właściwych konkurencji głos zabrał p. Dyrektor Krzysztof Wójcik, następnie Starosta Powiatu Łęczyckiego – p. Janusz Mielczarek zapytał mlodzież o ideę posiadania patrona, po czym przystąpiliśmy do konkursowych zmagań.

Zebrani reprezentanci klas obejrzeli prezentację o patronce naszej szkoły, odświeżając sobie tym samym informacje niezbędne do rozwiązania konkursu i rozpoczęła się rywalizacja.
Konkurs przeprowadzony był w formie interaktywnej z użyciem smartfona.

I miejsce oraz nagrodę w wysokości 150 zł zdobyła klasa II TIN.

II miejsce i nagroda w wysokosci 100 zł należą do klasy II TEA, trzecie miejsce i 50 zł powędrowały do klasy I TIF.

Gratulujemy posiadanej wiedzy oraz refleksu!

 
 

Konkurs o patronce szkoły - p. Jadwidze Grodzkiej.