Robert  16 grudnia 2017  19:18 

W dniu 12 grudnia 2017 roku w czytelni naszej szkoły 20 osób oddało honorowo krew:

1. Filip Dudek 3aLO
2. Karolina Gieraga 3bLO
3. Dominika Grabarczyk 3bLO
4. Szymon Graczyk 3bLO
5. Daniel Popławski 3bLO
6. Jakub Stasiak 3bLO
7. Jakub Lewandowski 3dLO
8. Maciej Niemiec 3dLO
9. Michał Wlaziński 3dLO
10. Szymon Kostrzewski 4TEK
11. Adam Pietrzak 4TEK
12. Jacek Witczak 4TEK
13. Marcin Herman 3TEE
14. Patryk Królak 3TEE
15. Krzysztof Wróblewski 3TEE
16. Julia Lubowiecka 3TEE
17. Dominik Adamiak 3TIN
18. Jakub Matuszewski 3TIN
19. Rafał Milczarek 3TIN
20. Maciej Szeming nauczyciel

Robert  15 grudnia 2017  11:37 

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie Uniwersytetu Łódzkiego: „zdolny uczeń – świetny student”, mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach na Wydziałach:

  • Biologii i Ochrony Środowiska
  • Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
  • Filozoficzno – Historyczny
  • Filologiczny
  •  Matematyki i Informatyki
  • Fizyki i Informatyki Stosowanej

Na pierwszych spotkaniach Profesorowie U.Ł., przedstawili założenia nowego programu edukacyjnego, której celem jest bezpośrednia współpraca nauczycieli i naszych najlepszych uczniów z pracownikami naukowymi UŁ różnych dyscyplin.

Uniwersytet chce umożliwić najlepszym, najzdolniejszym i najbardziej aktywnym uczniom świadomy wybór dalszej drogi edukacji w oparciu o ich wcześniejszy kontakt z naukowcami Uniwersytetu Łódzkiego. Również aby młodzi ludzie mogą zapoznać się wcześniej z zasadami studiowania, co ułatwi im start w życie akademickie po maturze.

Celem programu jest poszerzanie pasji naukowych i zainteresowań uczniów poprzez ich indywidualne, cykliczne konsultacje z pracownikami UŁ oraz udział w odpowiednich zajęciach i badaniach prowadzonych na UŁ. W planach jest także umożliwienie biorącym w programie uczniom i nauczycielom bezpłatnego korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Informacje na temat programu dostępne w sekretariacie szkoły.

Strona 7 z 36...56789...152025...

nasza oferta

WaŻne linki