Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy Zdjecie zsimjg.org.pl

Aktualności

Aleksandra Wasiak  22 grudnia 2020  11:25 

Zmiany na egzaminie maturalnym

Rozporządzenie MEN z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziło zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym. Resort edukacji przedstawił nowe wymagania w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w latach ubiegłych – na podstawie […]

Czytaj więcej

Aleksandra Wasiak  21 grudnia 2020  13:12 

Projekt „Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”

20 grudnia 2020 ruszyła rekrutacja 1 grupy do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”, nr2020-1-PL01-KA102-078827, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego 80 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Grecji. W ramach projektu (I mobilności) wsparciem zostanie objętych 40 […]

Czytaj więcej

Wojciech  16 grudnia 2020  19:25 

Święto Patrona Szkoły

Święto Patrona Szkoły to niezwykle ważny czas dla całej społeczności szkolnej. W tym dniu przybliżamy naszym uczniom sylwetkę Patronki naszej szkoły, poznajemy koleje jej życia, zarówno zawodowego jak i prywatnego. W tym roku ze względu na pandemię oraz ograniczenia z nią związane w szkole nie mogła odbyć się uroczysta akademia. W dniu dzisiejszym reprezentacja klas […]

Czytaj więcej

Aleksandra Wasiak  14 grudnia 2020  12:23 

I mobilność

W okresie od 29 sierpnia do 12 września 2020 r. miał miejsce dwutygodniowy staż, w ramach których 38-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy w zawodzie technik ekonomista, technik informatyk i technik analityk odbyła swoje praktyki zawodowe w Grecji. Szkolenie zawodowe realizowane było w ramach projektu: „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju […]

Czytaj więcej

Aleksandra Wasiak  14 grudnia 2020  09:01 

Egzamin zawodowy

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne m. in. na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY. […]

Czytaj więcej

Aleksandra Wasiak  11 grudnia 2020  07:00 

JADWIGA GRODZKA – PATRON NASZEJ SZKOŁY

W 2005 roku uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Łęczycy wybrali na patrona szkoły Jadwigę Grodzką. Dla osób spoza Łęczycy nie jest to być może postać dobrze znana, jednak dla mieszkańców naszego miasta znaczy wiele. Jadwiga Grodzka – jako nauczycielka – wychowała kilkadziesiąt roczników uczniów, którym zaszczepiła wielką miłość do […]

Czytaj więcej

Ważne linki