Robert  4 grudnia 2017  20:20 

Z.S. im. J. Grodzkiej w Łęczycy z wizytą na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska i na Wydziale Chemii

Młodzież naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu na Uniwersytecie Łódzkim w programie zdolny uczeń – świetny student. Profesorowie U.Ł., przedstawili założenia nowego programu edukacyjnego, której celem jest bezpośrednia współpraca nauczycieli i naszych najlepszych uczniów z pracownikami naukowymi UŁ różnych dyscyplin.
U.Ł. chce umożliwić najlepszym, najzdolniejszym i najbardziej aktywnym uczniom świadomy wybór dalszej drogi edukacji w oparciu o ich wcześniejszy kontakt z naukowcami Uniwersytetu Łódzkiego. Chodzi także o to, aby młodzi ludzie zapoznali się wcześniej z zasadami studiowania, co może im ułatwić start w życie akademickie po maturze.
Celem programu jest poszerzanie pasji naukowych i zainteresowań uczniów poprzez ich indywidualne, cykliczne konsultacje z pracownikami UŁ oraz udział w odpowiednich zajęciach i badaniach prowadzonych na UŁ. W planach jest także umożliwienie biorącym w programie uczniom i nauczycielom bezpłatnego korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Robert  30 listopada 2017  19:15 

W środę 29 listopada uczniowie dwóch klas mundurowych – klasy I i II d lo pod okiem opiekunów brało udział w prelekcji Zespołu Edukacji i Tradycji Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa pt. „W służbie pokoju”. Prelekcja realizowana była w ramach przedmiotu EDB i adresowana m.in. do młodzieży szkolnej pobierającej naukę w klasach mundurowych. Nasza młodzież wysłuchała prezentacji o udziale żołnierzy Wojska Polskiego w misjach zagranicznych. W czasie spotkania z uczniami klasy mundurowej, st. specjalista Zespołu Edukacji i Tradycji chor. rez. Mariusz Sybilski, zapoznał uczestników z historią misji zagranicznych Wojska Polskiego, misji na które ojczyzna wysyłała swoich żołnierzy, celem wypełnienia zobowiązań sojuszniczych oraz zapewnieniem pokoju na świecie. W czasie prelekcji sprawdził także wiedzę uczniów w zakresie działań Wojska Polskiego poza granicami kraju. Poprawne odpowiedzi były wynagradzane upominkami.
Młodzież przysłuchiwała się prelekcji z dużym zainteresowaniem. Była to dla nich doskonała, niestandardowa lekcja historii. Mamy nadzieję, że niektórzy z tych uczniów w przyszłości zdecydują się na zawodową służbę wojskową.

Strona 3 z 2912345...101520...

nasza oferta

WaŻne linki