Robert  1 lutego 2018  14:31 

W środę 24.01.2018 w „Grodzkiej” gościliśmy ponad 250 uczniów najstarszych klas okolicznych szkół podstawowych. Okazją był Dzień Europejski zorganizowany jako podsumowanie projektu „Poprzez język angielski i techniki informatyczne do skuteczniejszej edukacji”, finansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W projekcie wzięło udział dwudziestu trzech nauczycieli naszej szkoły. Za granicą i w kraju szkolili się w zakresie nowoczesnej dydaktyki, a rezultaty kształcenia zaprezentowali zaproszonym gościom.
Zajęcia pierwszej, ponad stupięćdziesięcioosobowej grupy, otworzyła p. starosta Krystyna Pawlak, która w imieniu organu prowadzącego wsparła inicjatywy proeuropejskie. Gospodarz obiektu, p. dyr. Andrzej Saganiak, życzył zebranym świetnej, edukacyjnej zabawy.
Pierwszym punktem programu było zaprezentowanie współpracy z ośmioma szkołami partnerskimi. Uczennice klasy maturalnej, które już dwukrotnie brały udział w wymianie międzynarodowej, opowiedziały o swoich doświadczeniach i zilustrowały to krótkim filmem, który same zmontowały. Duży ekran i rzutnik zakupiony ze środków pozyskanych dzięki projektowi umożliwiły taką projekcję.
Następnie uczniowie, którzy zaraz po wejściu do naszej szkoły zostali podzieleni na piętnastoosobowe grupy, zostali poprowadzeni przez przydzielonych im przewodników (uczniów naszej szkoły), do pomieszczeń, w których czekały na nich zadania. Np. na sali gimnastycznej należało zatańczyć taniec belgijski (oczywiście z pomocą naszych uczniów). W innych pomieszczeniach, czekali już nauczyciele- uczestnicy projektu, prezentujący nowoczesne, wspomagane technologią, formy quizów i konkursów. Wykorzystując motywujący czynnik rywalizacji, w ciekawy sposób, sprawdzili wiedzę z zakresu różnych przedmiotów, jedocześnie edukując. Grupy otrzymywały punkty za wykonanie zadań.
Na najlepsze grupy czekały nagrody zakupione ze środków europejskich. Były to krówki reklamujące projekt i naszą szkołę. Ich walory smakowe zostały wysoko ocenione przez zwycięzców. Odbierając nagrody, wszyscy przyznali do mikrofonu, że świetnie się bawili. Powiedzieli to również prywatnie znajomym i nauczycielom. Szkoły, które z braku miejsca nie zostały przez nas zaproszone, zaczęły dopytywać, czy będziemy coś takiego jeszcze organizować. Postanowiliśmy pozytywnie odpowiedzieć na zapotrzebowanie środowiska. Po feriach (termin zostanie ustalony po konsultacji z dyrekcjami zainteresowanych szkół) zorganizujemy jeszcze jeden Dzień Europejski. Zamierzamy również powtarzać tę imprezę co rok. Nauczycielom przybyłym z uczniami zostało zaproponowane spotkanie informacyjne na temat naszego projektu. (12.02.2018 o godz. 15.00 w naszej szkole).

Robert  9 stycznia 2018  19:39 

We wtorek 19 grudnia 2017 roku odbyła się wycieczka do Oświęcimia. Uczestniczyła w niej młodzież z klas maturalnych. W programie czterogodzinnego zwiedzania były dwa obozy: Auschwitz (przejście przez bramę główną, ściana śmierci, cela świętego Maksymiliana Kolbe, blok doświadczalny, cele więźniów). Następnie przejechaliśmy do Birkenau, a tam opowiedziano nam o rozładunku Żydów, ich selekcji, pokazano drewniane baraki mieszkalne i sanitarne, komory gazowe, krematoria . To co zobaczyliśmy wywarło na nas ogromne wrażenie, wzbudziło silne emocje i sprawiło, że staliśmy się innymi ludźmi. Uwrażliwiło na cierpienie i śmierć drugiego człowieka. Powrót minął w głębokiej refleksji nad kondycją człowieka w obozie zagłady.

Strona 2 z 3612345...101520...

nasza oferta

WaŻne linki