Robert  18 lutego 2017  11:05 
Moja szkoła, czyli wiersz promocyjny ZSIMJG!
Nauczyciele języka polskiego (p. Papla-Kielarska, p. Malanowska) serdecznie zapraszają do udziału w konkursie poetyckim.
Tematyka konkursu: Tematem konkursu jest próba poetyckiego oraz humorystycznego promowania ZSIMJG.
Adresaci konkursu: Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy.
Wymogi formalne: 1. Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, samodzielnie napisany, nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany. 2. Praca nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4 wydruku komputerowego. 3. Do wydruku należy dołączyć następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek oświadczenie ucznia o samodzielności wiersza 4. Obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5. 5. Prace podpisane należy dostarczyc do 24 lutego 2017 roku do opiekunów konkursu.
Kryteria oceny pracy: Prace będą oceniane pod względem: – zgodności z tematem, – użycia słów kluczowych tj. TECHNIK EKONOMISTA, TECHNIK ELEKTRONIK, FOTOTECHNIK, TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK ANALITYK, KLASA HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA, KLASA MUNDUROWA, bądź skorzystania ze słów kojarzonych z danym kierunkiem, -oryginalności ujęcia tematu.
Rozstrzygnięcie konkursu: 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 8 marca 2017 roku. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach na Akademii z okazji Dnia Kobiet. 2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizatorzy oraz Komisja Konkursowa nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu. Organizatorzy nie zwracają prac, ale zastrzegają sobie prawo do publikowania wierszy oraz cytowania ich bez dodatkowej zgody autora.
Nagrody: 1. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów. 2. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami. 3. Ponadto najlepszy wiersz zostanie wykorzystany do stworzenia filmu promocyjnego ZSIMJG!
Zapraszamy do zabawy!
Robert  5 lutego 2017  19:22 

Dnia 30 stycznia w naszej szkole, odbył się finał regionalny IV edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!”. Konkurs ten został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizatorami są poseł Piotr Polak i senator Przemysław Błaszczyk.
50 uczniów z 16 szkół z powiatów: łęczyckiego, poddębickiego, łowickiego i kutnowskiego przystąpiło do pisania testu. Udało się wyłonić zwycięzców, którzy pojadą na finał wojewódzki konkursu do Łodzi. Laureatami zostały następujące osoby:
I miejsce: Dominika Sapińska z Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu;
I miejsce ex aequo: Jakub Szram z Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu;
II miejsce: Tomasz Rojek z Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu;
III miejsce równorzędnie otrzymali:
– Kacper Muras z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu;
– Dawid Igielski z Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu;
– Damian Święcki z Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie;
– Piotr Bury z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu.
Wyróżnienia otrzymało dwóch uczniów:
– Jędrzej Gałamon z Zespołu Szkół nr 2 im. J. Grodzkiej w Łęczycy;
– Paweł Dylik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu.
Po ciężkim wysiłku wszyscy zebrani mogli wysłuchać wykładu na temat losów Żołnierzy Wyklętych, który wygłosił dr Paweł Kowalski z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.
Wszystkim serdecznie gratulujemy. Było nam bardzo miło, ze mogliśmy pomóc w organizacji tego konkursu.

Strona 15 z 191...5678910111213141516171819

nasza oferta

WaŻne linki