Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy Zdjecie zsimjg.org.pl

Aktualności

Aleksandra Wasiak  10 kwietnia 2020  13:42 

Z głębokim żalem …

Czytaj więcej

Aleksandra Wasiak  6 kwietnia 2020  13:51 

Drodzy uczniowie

Bardzo prosimy wszystkich uczniów o stały kontakt z wychowawcami oraz informowanie ich na bieżąco o swoich problemach. Dla uczniów wyrażających taką chęć, jest także możliwość skontaktowania się z psychologiem szkolnym (za pośrednictwem wychowawcy).

Czytaj więcej

Aleksandra Wasiak  2 kwietnia 2020  11:55 

Informacja dla niepełnoletnich uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów!

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach: […]

Czytaj więcej

Aleksandra Wasiak  26 marca 2020  14:01 

List Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii przygotowaliśmy rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Chcąc wesprzeć organizację tego procesu, opracowaliśmy również poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość. Zachęcam Państwa do korzystania z poradnika oraz proszę o udostępnienie go nauczycielom […]

Czytaj więcej

Aleksandra Wasiak  16 marca 2020  11:15 

Drodzy uczniowie … do pracy

Bardzo prosimy wszystkich uczniów o śledzenie na bieżąco wiadomości pojawiających się w dzienniku elektronicznym. „To nie są ferie…” Nauczyciele będą uczniom rozsyłać maile z zadaniami domowymi. Starajmy się wspólnymi siłami realizować podstawę programową.

Czytaj więcej

Aleksandra Wasiak  12 marca 2020  16:14 

Konkurs recytatorski

W związku z decyzją Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach od dnia 12.03.2020 do 25.03.2020 r. Powiatowy Konkurs Recytatorski zostaje odwołany. O nowym terminie organizatorzy poinformują w późniejszym czasie.

Czytaj więcej

Ważne linki