Robert  30 listopada 2017  19:15 

W środę 29 listopada uczniowie dwóch klas mundurowych – klasy I i II d lo pod okiem opiekunów brało udział w prelekcji Zespołu Edukacji i Tradycji Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa pt. „W służbie pokoju”. Prelekcja realizowana była w ramach przedmiotu EDB i adresowana m.in. do młodzieży szkolnej pobierającej naukę w klasach mundurowych. Nasza młodzież wysłuchała prezentacji o udziale żołnierzy Wojska Polskiego w misjach zagranicznych. W czasie spotkania z uczniami klasy mundurowej, st. specjalista Zespołu Edukacji i Tradycji chor. rez. Mariusz Sybilski, zapoznał uczestników z historią misji zagranicznych Wojska Polskiego, misji na które ojczyzna wysyłała swoich żołnierzy, celem wypełnienia zobowiązań sojuszniczych oraz zapewnieniem pokoju na świecie. W czasie prelekcji sprawdził także wiedzę uczniów w zakresie działań Wojska Polskiego poza granicami kraju. Poprawne odpowiedzi były wynagradzane upominkami.
Młodzież przysłuchiwała się prelekcji z dużym zainteresowaniem. Była to dla nich doskonała, niestandardowa lekcja historii. Mamy nadzieję, że niektórzy z tych uczniów w przyszłości zdecydują się na zawodową służbę wojskową.

Robert  23 listopada 2017  11:54 

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau i kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczyli w piątek dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Z naszej szkoły dyplomy otrzymali Krzysztof Kopczyński z klasy IVTiE oraz Aleksandra Graczyk z klasy 3a LO.

W bieżącym roku szkolnym w naszym województwie stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymywać będzie 230 uczniów. Stypendyści otrzymali je w piątek w siedzibie Wydziału Zarządzania UŁ. W wojewódzkiej uroczystości uczestniczyli m.in. wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela oraz dyrektor OKE Danuta Zakrzewska.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów mogą otrzymać uczniowie szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, jeśli spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1.otrzymali promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania) oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen.
2.wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre.

Stypendium otrzymuje jeden uczeń danej szkoły od września do czerwca w danym roku szkolnym. Kandydatów typuje samorząd uczniowski, a zatwierdza rada pedagogiczna szkoły.

Strona 11 z 36...5...910111213...202530...

nasza oferta

WaŻne linki