Robert  22 października 2017  15:50 

W dniu 17 października 2017 r. odbył się w Domu Kultury w Łęczycy odczyt poświęcony słynnemu poecie i powstańcowi Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. O życiu i działalności Baczyńskiego opowiadała pani Maria Sęczkowska, a młodzież naszej szkoły uczestniczyła w tym spotkaniu. Przyjemnie było posłuchać także zespołu, który przygrywał „zakazane piosenki”.

Robert  19 października 2017  12:49 

16 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili nas szanowni goście:
Ksiądz Dariusz Szeląg
Senatora RP pana Przemysław Błaszczyka reprezentowała p. Joanna Łukasiak

Starosta Powiatu Łęczyckiego – pan Wojciech Zdziarski

Dowódca I Dywizjonu Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Leźnicy Wielkiej – pan ppłk Krzysztof Sarnowski

Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Łęczycy, honorowy członek PCK – pan Henryk Wójcik

Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie – pan ppłk Arkadiusz Janiszewski

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie – pan ppłk Paweł Kuciński

Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy – podinspektor Zbigniew Gruszczyński

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – młodszy inspektor Andrzej Bukowiecki

Komendant Powiatowy PSP w Łęczycy – st. kpt.inż Wojciech Pernal

Prezes Ochotniczej SP w Łęczycy – pani Aneta Krysztofiak

Zgromadzonych na sali uczniów, pracowników szkoły, najważniejszych w tym dniu – nauczycieli oraz gości, powitała p. Kinga Papla- Kielarska – wychowawca klasy I TAF wraz ze swym wychowankiem – Kamilem Zatyką, który zachwycił nas swoim głosem. Prowadzący przywitali wszystkich zebranych i wspaniale poprowadzili dalszą część akademii. Po przemówieniach i życzeniach gości, zostały wręczone nagrody dyrektora.
W tym roku docenieni zostali następujący nauczyciele:
p. Krystyna Tomczak
p. Aleksandra Wasiak
p. Katarzyna Zielińska
p. Bogumiła Sadokierska
p. Mirosława Czarnocińska
p. Katarzyna Andrzejczak
p. Cezary Maciejewski
p. Maciej Szeming
p. Sylwester Jędruszkiewicz
Ponadto nagrody otrzymali pracownicy administracji i obsługi:
p. Renata Krzyżaniak
p. Małgorzata Drwalewska
p. Bożena Raj

Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy czynnie uczestniczyli w organizacji XV Przeglądu Piosenki Wakacyjnej.
Następnie odbyła się część artystyczna, w postaci krótkich, dowcipnych scenek z udziałem nauczycieli, które związane były z mottem tego dnia: ,,I śmiech niekiedy może być nauką , kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa i żart dowcipną przyprawiony sztuką zbawienny kiedy szczypie, a nie kąsa…’’.

Na koniec uroczystości uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom kwiaty w podziękowaniu za trud wkładany w ich wychowanie. Ogłoszone zostały również wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Nowym opiekunem samorządu została pani Justyna Bagrowska. Gratulujemy!
Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, aby świętować Dzień Nauczyciela.
W tym dniu pamiętaliśmy również o patronce naszej szkoły – Jadwidze Grodzkiej. Uczniowie klasy II TEE wraz z wychowawcą złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie naszej patronki .

Strona 10 z 29...5...89101112...152025...

nasza oferta

WaŻne linki