Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy Zdjecie zsimjg.org.pl

Aktualności

Aleksandra Wasiak  18 kwietnia 2021  11:05 

ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM – STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Rozpoczęła się III edycja projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i […]

Czytaj więcej

Aleksandra Wasiak  17 kwietnia 2021  11:49 

Powstanie w getcie warszawskim

19 kwietnia 2021 roku przypada 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Bezpośrednią przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta w ramach realizowanego przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów. Powstanie nie miało militarnych celów strategicznych. Biorąc […]

Czytaj więcej

Aleksandra Wasiak  14 kwietnia 2021  09:44 

Projekt „NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JADWIGI GRODZKIEJ W ŁĘCZYCY”

Z satysfakcją informujemy, że kolejny raz Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej z Łęczycy otrzyma wsparcie w wysokości 923082,27 zł w ramach projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „ Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy” […]

Czytaj więcej

Aleksandra Wasiak  14 kwietnia 2021  08:00 

Rekrutacja 2021/2022

Czytaj więcej

Aleksandra Wasiak  14 kwietnia 2021  07:52 

Święto Chrztu Polski

Chrzest Polski – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego. Datuje się go zazwyczaj na rok 966, chociaż nie jest to pewne, gdyż źródła średniowieczne różnią się zarówno w opisie okoliczności, w […]

Czytaj więcej

Wojciech  12 kwietnia 2021  14:51 

I etap XVI Turnieju Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 9 kwietnia 2021 r. odbył się I etap XVI Turnieju Wiedzy Ekonomicznej organizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego . W turnieju wzięło udział 17 zespołów, każdy składających się z 3 uczennic/uczniów szkół średnich województwa łódzkiego. Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej reprezentowały 2 zespoły uczniów z klasy III Technikum Ekonomicznego. Zmagania […]

Czytaj więcej

Ważne linki

Zmiana czcionki
Kontrast