Robert  25 kwietnia 2017  18:39 

W dniu 11 kwietnia uczniowie Technikum nr 2, kształcący się w zawodzie technik elektronik obejrzeli produkcję w firmie HTL – Strefa. Najpierw zapoznali się z wyrobami gotowymi, których działanie mogli samodzielnie sprawdzić, a następnie pod opieką kierownika produkcji prześledzili zautomatyzowaną bardzo nowoczesną linię technologiczną.

Robert  28 marca 2017  14:00 

W tym roku szkolnym uczniowie klas Technikum Ekonomicznego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” odbędą praktyki zawodowe.  W dniach od 14 do 28 maja poza zdobyciem i poszerzeniem swojej dotychczasowej wiedzy uczniowie będą zwiedzali ciekawe zakątki urokliwej Grecji.

Dodatkowo grupa uczniów biorących udział w projekcie unijnym  „Wykwalifikowany, kompetentny, atrakcyjny na rynku pracy” przez okres wakacyjny będzie uczestniczyła w miesięcznych stażach w firmach komputerowych, bankach i innych instytucjach na terenie woj. łódzkiego.

Strona 1 z 9123456789

nasza oferta

WaŻne linki