Robert  23 listopada 2017  11:54 

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau i kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczyli w piątek dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Z naszej szkoły dyplomy otrzymali Krzysztof Kopczyński z klasy IVTiE oraz Aleksandra Graczyk z klasy 3a LO.

W bieżącym roku szkolnym w naszym województwie stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymywać będzie 230 uczniów. Stypendyści otrzymali je w piątek w siedzibie Wydziału Zarządzania UŁ. W wojewódzkiej uroczystości uczestniczyli m.in. wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela oraz dyrektor OKE Danuta Zakrzewska.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów mogą otrzymać uczniowie szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, jeśli spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1.otrzymali promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania) oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen.
2.wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre.

Stypendium otrzymuje jeden uczeń danej szkoły od września do czerwca w danym roku szkolnym. Kandydatów typuje samorząd uczniowski, a zatwierdza rada pedagogiczna szkoły.

Robert  17 listopada 2017  13:20 

Za nami dziewięćdziesiąta dziewiąta rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczność Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy 13.11. 2017 r. podczas akademii uczciła pamięć przodków, którzy zmagali się przez ponad sto lat z represjami zaborców. Narażali i oddawali życie, aby uwolnić się spod ich panowania. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie został zaprezentowany montaż artystyczno-historyczny „Wstań, Polsko moja!” przygotowany przez maturzystów z klasy mundurowej BLO oraz uczniów z kl. II DLO,
I DLO, II TIN, I TIN pod opieką pań: Agnieszki Pisarkiewicz i Haliny Andrzejczak . Nad właściwą jakością nagłośnienia występu pieczę sprawował pan Sylwester Jędruszkiewicz wraz uczniami z kl. II TIN.
Widzowie zostali zaproszeni do kraju ze starej mapy – „Ojczyzny jabłek, pagórków, leniwych rzek, cierpkiego wina i miłości”. Na tle muzyki słynnego poloneza Wojciecha Kilara Królowa-Polska wprowadziła symboliczne postacie – bohaterów opowieści przekazanej słowem, gestem i muzyką. Do refleksji skłoniły pieśni „Miejcie nadzieję”, „Taki kraj” i piosenka żołnierska „Białe róże”. Na zakończenie akademii artyści rozdali publiczności kotyliony w barwach narodowych, rozwinęli flagę narodową i zaapelowali do zebranych :
„Biało- czerwony sztandar nasz
Uczcijmy chwilą ciszy.
A wtedy może każdy z nas
Przeszłości głos usłyszy”.

Strona 4 z 29...23456...101520...

nasza oferta

WaŻne linki