Robert  22 grudnia 2017  20:08 

I MIEJSCE W VIII EDYCJI KONKURSU „PIOSENKI STANU WOJENNEGO” PATRYCJI OLCZAK

W dniu 16 grudnia 2017 roku odbyło się rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu „Piosenki stanu wojennego” w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im H. Wieniawskiego w Łodzi, a zorganizowanego przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej „Solidarność”. Patronat honorowy nad konkursem objęli między innymi: Kurator Oświaty w Łodzi, prezydent Miasta Łodzi, Instytut Pamięci Narodowej.

Konkurs jest nietypową lekcją historii, ponieważ przyczynia się do popularyzacji wśród młodzieży twórczości artystycznej okresu stanu wojennego.

Wśród licznych uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego regionu znalazła się reprezentantka Zespołu Szkół im Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Patrycja Olczak z klasy I D LO podczas konkursu (06.12.2017 r.) zaprezentowała „Więzienne tango”, zdobywając I miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Robert  22 grudnia 2017  20:07 

POLICJA PAŃSTWOWA NA ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ. WARSZTATY HISTORYCZNE OKM 1940 (OSTASZKÓW – KALININ – MIEDNOJE)
Wyjątkowa lekcja historii – dedykowana policjantom oraz uczniom klas mundurowych – odbyła się 15 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Prelegenci przybliżyli uwarunkowania historyczne związane ze służbą Policji Państwowej. Przypomnieli o wysokich wzorcach moralnych i uznaniu społecznym, jakim cieszyli się policjanci II Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród zaproszonych gości był Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP nadkom. Krzysztof Musielak. Niezwykłym gościem była Pani Zofia Matias będąca świadkiem funkcjonowania Policji Państwowej w czasach II RP.

Warsztaty historyczno – patriotyczne zostały przygotowane przez łęczyckich stróżów prawa i zainicjowane przez Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi Pana Jarosława Olbrychowskiego.

Uroczyste spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy
podinsp. Zbigniew Gruszczyński, który zaznaczył, że każdy policjant przestrzegający norm prawnych oraz zasad etyki zawodowej pracuje na społeczny szacunek. Szef łęczyckiej policji przedstawił również sylwetki Policjantów Policji Państwowej służących w II RP na terenie powiatu łęczyckiego. Szczególną uwagę poświęcił nadkom. Adamowi Korpińskiemu
i kom. Czesławowi Swinarskiemu, którzy piastowali w tamtych czasach stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy.

Warsztaty kontynuował podinp. Dariusz Kupisz z KPP w Łęczycy, który omówił krótko historię Policji na terenie naszego miasta, a także wymienił nazwiska policjantów II RP związanych z powiatem łęczyckim, między innymi post. Władysława Jagiełły

Szczególne podziękowania odebrała Pani Zafia Matias, była lekarka szpitala w Łęczycy, córka Maksymiliana Macudzińskiego, uczestnika I i II wojny światowej, ówczesnego policjanta, opiekująca się grobami łęczyckich policjantów. Bukiet kwiatów wręczył Pani Zofii Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Jarosław Olbrychowski, Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP nadkom. Krzysztof Musielak oraz Komendant Powiatowej Policji w Łęczycy, podinsp. Zbigniew Gruszczyński.

Z niezwykłą pasją o losach policjantów II RP opowiadał prezes stowarzyszenia Jarosław Olbrychowski. Opowiadał o etosie zawodu policjanta dawniej i dzisiaj. Podkreślał, że dla każdego policjanta, mimo upływu czasu najważniejsza wartość – „Bóg Honor Ojczyzna” pozostają niezmienne. Etos zawodu policjanta wiąże się z ciężką odpowiedzialną,
ale i zaszczytną służbą na rzecz drugiego człowieka czy szerzej, społeczeństwa. Zaznaczył,
iż policjant II RP powinien być wzorem do naśladowania przez współczesnych mundurowych. To policjant stoi na straży prawa, pomagając słabszym, ścigając przestępców, dbając o ład (spokój) i porządek publiczny. Prezes stowarzyszenia podkreślił, że te trzy miejsca zbrodni popełnione na polskich policjantach – Ostaszków, Kalinin, Miednoje nierozerwalnie są związane z etosem służby funkcjonariusza PP. To tam zginęło blisko 8 tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej, każdy poprzez strzał w tył głowy. Misją Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 jest przywracanie prawdy, ukazywanie martyrologii tej formacji, ich poświęcenia dla ojczyzny.

Warsztat historyczno – patriotyczny wzbogaciły pieśni poświęcone ofiarom Zbrodni Katyńskiej wykonane przez uczennice Zespołu Szkół Zawodowych w Łęczycy.

Uczestnicy mogli zobaczyć specjalnie na tę uroczystość przygotowaną wystawę – m.in. mapę przedstawiającą rejon Posterunku Policji w Piątku, własnoręcznie wykonaną przez post. Władysława Jagiełło.

Na koniec spotkania dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy omówili Krajową Mapę Zagrożeń oraz przybliżyli uczniom klas mundurowych zawód policjanta, zachęcając tym samym do wstąpienia w szeregi policji.

Strona 4 z 36...23456...101520...

nasza oferta

WaŻne linki