Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  22 grudnia 2020  11:25 

Zmiany na egzaminie maturalnym

Rozporządzenie MEN z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziło zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym. Resort edukacji przedstawił nowe wymagania w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w latach ubiegłych – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Szczegółowe informacje na temat zmian wymagań egzaminacyjnych zawarte są na stronach:

Wymagania na egzaminie maturalnym
Komunikaty